Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Sturen op motivatie

Naar effectievere vormen van financiële educatie (RAAK-publiek)

Project

Binnen de hulpverlening is een groeiend besef dat de effectiviteit van het bestaande instrumentarium ten behoeve van financiële educatie te kort schiet. Dit uit zich in een beperkt bereik van de doelgroep, uitval uit trajecten en terugval in onverantwoord financieel gedrag na afronding van de cursussen.

Schuldhulpverleners hebben veel vragen over het beter kunnen motiveren van (potentiële) deelnemers. Professionals geven aan dat het niet zo zeer de technische inhoud (kennis) van de bestaande cursussen is die verbeterd moet worden als wel de mate waarin de cursussen zijn afgestemd op de deelnemers en de wijze waarop (potentiële) deelnemers gemotiveerd worden om deel te gaan en te blijven nemen en hun financiële gedrag te veranderen. Op dit moment ontbreekt het schuldhulpverleners aan een gemeenschappelijk handelingskader om gericht te sturen op de motivatie van de klant.

Doelstelling

In het RAAK pubiek project 'Sturen op Motivatie' gaat de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met HVO-Querido, MEE Amstel en Zaan en Puur Zuid een samenhangende methodiek om te sturen op motivatie ontwikkelen, implementeren en met onderzoek ondersteunen.

De doelstelling van dit project is tweeledig. We willen

  1. inzicht krijgen in de rol van motivatie in financiële educatie en
  2. professionals concrete handvatten geven om gericht te kunnen sturen op motivatie.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door gelden van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA).

Congres

Op 13 november 2014 organiseerde de HvA het slotcongres van dit RAAK-project ‘Sturen op motivatie’, samen met Delta Lloyd Foundation en Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Bij dit congres draait alles om de vraag: wat zijn de mogelijkheden om het financiële gedrag van mensen te beïnvloeden, in het bijzonder via financiële educatie?

Publicaties

Eindrapportage Sturen op Motivatie

Klaver, J., R. van Dam, R. van Geuns en J. van der Laan (2015). Op weg naar effectievere vormen van financiële educatie. Eindrapportage. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Eindverslag HVO-Querido

Dam, Rosine van en Joyce van der Wolk (2015). Hoe leer je dak- en thuislozen omgaan met geld? Uitkomsten van een pilot over aandacht voor financiële educatie in de dagelijkse begeleiding van dak- en thuislozen bij HVO-Querido. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Eindverslag MEE AZ

Weijden, Rianne van der (2015). Motiveren van mensen die moeilijk leren voor budgettrainingen. Uitkomsten van een pilot bij MEE Amstel en Zaan. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Eindverslag PuurZuid

Witte, Leo (2015). Persoonlijke aandacht in de schuldhulpverlening. Uitkomsten van twee pilots bij PuurZuid. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 15 jan 2013
Einddatum 01 dec 2014

Contact

Jeanine Klaver
Roeland van Geuns

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900