Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Evaluatie Uit het Krijt

Onderzoek naar de meerwaarde van het in een keer aflossen van schulden tot €5.000 door de Regenboog Groep.

Project

Kunnen we dak- en thuislozen en mensen in (sociale) armoede met relatief kleine schulden niet helpen door die direct af te lossen, voordat de schulden verder oplopen en de mensen verder afglijden? Die vraag stelde de Regenboog Groep zichzelf in een zoektocht naar oplossingen voor het terugdringen van het grote aantal mensen met problematische schulden. Als antwoord daarop introduceerde de Regenboog Groep in 2019 het project Uit het Krijt. Het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam was geïnteresseerd in de toe gevoegde waarde van het project Uit het Krijt en heeft daarom De Regenboog Groep aangeboden het project te evalueren. De Regenboog Groep heeft dit aanbod dankbaar geaccepteerd.

Interventie

Hulpverleners kunnen cliënten met schulden tot €5.000 onder bepaalde voorwaarden aanmelden bij de Regenboog Groep, die de schulden kan overnemen en aflossen, zo mogelijk na onderhandelingen met schuldeisers. Eén van de voorwaarden is dat de cliënt zich committeert aan een jaar lang persoonlijke nazorg door een hulpverlener, buddy, budgetbeheerder en/of bewindvoerder, met als doel ervoor te zorgen dat de financiële situatie en het welzijn van de cliënt blijvend verbeteren.

Onderzoeksmethode

Voor de evaluatie van dit project zijn deelnemers, medewerkers, doorverwijzende hulpverleners en vrijwilligers geïnterviewd over hun ervaringen. De methodiek is gedetailleerd beschreven en de schuldensituatie en de achtergrondkenmerken van de deelnemers zijn geanalyseerd. Tot slot is een aantal casussen uit het project voorgelegd aan niet bij Uit het Krijt betrokken schuldhulpverleners met de vraag wat er (waarschijnlijk) gebeurd zou zijn als deze casussen niet bij Uit het Krijt waren terechtgekomen, en is een reactie gevraagd aan de Ombudsman Metropool Amsterdam.

Resultaten

De resultaten laten zien dat 46 van de 50 deelnemers na afloop schuldenvrij zijn. Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat hun stress daardoor verminderd is en dat zij weer naar de toekomst durven kijken. Zij waarderen het luisterend oor dat zij kregen en geven aan dat dit in contrast is met andere instanties waar zij om hulp hebben gevraagd. In veel gevallen hadden de deelnemers geen eerdere ervaringen met schuldhulpverlening. De vaakst genoemde oorzaak van de schulden was dakloosheid (17 keer) en na afloop van Uit het Krijt was slechts één deelnemer nog dakloos. De doorverwijzende hulpverleners waarderen de snelheid van Uit het Krijt en de gemakkelijke en duidelijke aanmeldprocedure.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2022
Einddatum 01 okt 2022

Contact

Jessica Muda