Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Project van start voor versnellen transitie in de bouw

15 apr 2024 10:23 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Dit voorjaar is het programma Toekomstbestendige Leefomgeving officieel van start gegaan. Het programma van het Nationaal Groeifonds (NGF) richt zich met ruim 130 partners op rol van de bouw- en infrasector om de gebouwde omgeving klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken. Vanuit het HvA lectoraat Management van Cultuurverandering wordt de cultuur in de keten onderzocht om tot nieuwe manieren van samenwerken te komen.

De bouwsector bevindt zich in een transitie om emissies terug te dringen, ketens circulair te maken en steeds meer te werken met biobased materialen. De bouw- en infrasector kan een sleutelspeler zijn in het realiseren van deze transitie naar een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving.

Complexere opgaven rond infrastructuur en woningbouw

Een traditionele manier van werken, een grote diversiteit aan partijen en hoge mate van versnippering zijn echter factoren die deze transitie vertragen. Hierdoor lukt het niet om de steeds complexer wordende opgaven rond infrastructuur, woningbouw, renovatie en beheer te combineren met de wensen van burgers en opdrachtgevers. Verouderde infrastructuur, steeds zwaarder wordend verkeer, de roep om meer betaalbare woningen, schade aan gebouwen en snel oplopende kosten door klimaatverandering vragen om een nieuwe aanpak.

Toekomstbestendige leefomgeving

Het programma Toekomstbestendige leefomgeving van het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft als doel terugkomende barrières in de keten op te lossen en een goed functionerend omgeving te realiseren waarin partijen met elkaar kunnen innoveren. Het lectoraat Management van Cultuurverandering van de HvA is verantwoordelijk voor het project 'Cultuur en keten' binnen dit programma.

Bekijk de video van de start

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien