Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Visiebijeenkomst jongerenwerk en straathoekwerk

12 dec 2023 15:07 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Afgelopen donderdag 30 november vond de visiebijeenkomst plaats van De Werkplaats Jongerenwerk gericht op de preventie van Jonge Aanwas . 21 jongerenwerkers en 8 kwaliteitsborgers van 11 jongerenwerkorganisaties waren samen met 22 studenten van de minor jongerenwerk in de grote stad en hun docent aanwezig. Het doel van de visiebijeenkomst was om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de gewenste rol en bijdrage van jongerenwerkers en straathoekwerkers aan de preventie van jonge aanwas.

Drie studenten van de minor jongerenwerk in de grote stad presenteerden de eerste gezamenlijke bevindingen over:

- de huidige rol en bijdrage van jongerenwerkers en straathoekwerkers aan de preventie van jonge aanwas. En

- hoe de samenwerkingspartners en opdrachtgevers de rol en bijdrage van jongerenwerkers en straathoekwerkers graag zouden zien..

Na de gezamenlijke lunch gingen de studenten, docent, onderzoekers, kwaliteitsborgers, jongerenwerkers en straathoekwerkers uiteen in groepjes om de gewenste rol en bijdrage van jongerenwerkers en straathoekwerkers in de preventie van jonge aanwas te beschrijven. Tot slot vond een plenaire discussie plaats over de gewenste rol en bijdrage.

Gewenste rol en bijdrage

Iedereen bleek het erover eens dat jongerenwerkers en straathoekwerkers een preventieve en curatieve rol hebben. Jongerenwerkers en straathoekwerkers begeleiden jongeren bij hun ontwikkeling en maatschappelijke participatie door o.a. het bieden van een positieve dagbesteding, mogelijkheden voor talentontwikkeling, en individuele begeleiding. Ze dragen hiermee bij aan het voorkomen dat jongeren tot de jonge aanwas gaan behoren of aan bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren die al tot de jonge aanwas behoren. Over de repressieve rol van jongerenwerkers en straathoekwerkers in de aanpak van jonge aanwas bleken de deelnemers het minder snel eens. De discussie ging over wat onder een repressieve rol kan worden verstaan. Hoewel jongerenwerkers en straathoekwerkers jongeren wel corrigeren vanuit hun pedagogische taak, doen zij dit niet vanuit een repressieve, maar vanuit een preventieve of curatieve invalshoek. Ze werken samen met verschillende instanties in het veiligheidsdomein, maar hebben zelf geen directe repressieve rol. Deze samenwerking is gericht op het signaleren van trends, behoeften, wensen en problematiek van jongeren en het creëren van wederzijds begrip tussen de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van instanties in het veiligheidsdomein.