Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kick-off bijeenkomst van de Werkplaats Jongerenwerk 2023-2024

26 sep 2023 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op donderdag 14 september 2023 vond de Kick-off bijeenkomst van de ‘Werkplaats Jongerenwerk 2023-2024’ plaats in het jongerencentrum Volta. Tijdens deze bijeenkomst kwamen jongerenwerkers, kwaliteitsborgers, studenten, docenten en onderzoekers samen om van start te gaan met de ‘Werkplaats Preventie van Jonge Aanwas: Samenwerken aan positieve veiligheid’. In deze editie van de Werkplaats zullen 23 studenten en 2 docenten van de minor ‘Jongerenwerk in de grote stad’, 23 jongerenwerkers en 11 kwaliteitsborgers uit 11 jongerenwerkorganisaties, en 3 onderzoekers van het lectoraat Youth Spot samenwerken in een praktijkgericht onderzoek.

Preventie van jonge aanwas

Het thema van de ‘Werkplaats 2023-2024’ is preventie van jonge aanwas (project pagina). Door middel van een praktijkgericht waarderend onderzoek gaan studenten in de periode tussen september 2023 en januari 2024 op onderzoek uit om de rol en bijdrage van jongerenwerk- en straathoekwerkers in en aan de preventieve aanpak van jonge aanwas helder te krijgen. Vervolgens wordt onderzocht wat er vanuit jongerenwerk- en straathoekwerkers, hun eigen organisaties, samenwerkingspartners en opdrachtgevers nodig is om deze rol in te kunnen vullen en deze bijdrage te kunnen leveren in de preventie van jonge aanwas. Binnenkort verschijnt er een literatuuronderzoek op de website van Youth Spot, dit literatuuronderzoek zal door de studenten als theoretische grondslag gebruikt worden tijdens het onderzoek.

Kick-Off 

Tijdens de Kick-Off bijeenkomst kwamen de jongerenwerkers, kwaliteitsborgers, studenten, docenten, en onderzoekers bij elkaar om een start te maken met het project. De komende 5 maanden gaan studenten veldwerk verrichten bij de jongerenwerkorganisaties. Gedurende 2024 worden de eindproducten van het project verwacht.

De Werkplaats 

In de Werkplaats jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor ‘Jongerenwerk in de grote stad’ samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk op een specifiek thema. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, begeleidt door docenten, gebruiken hun beroepsvaardigheden om te kijken wat er in de praktijk gebeurt. Onderzoekers gebruiken dit als input en borgen de kwaliteit van de bevindingen.  

Voor meer informatie 

Voor meer informatie over de Werkplaats en het onderzoek kunt u contact opnemen met

Onderzoeker Büşra Tuncay, mw. B. Tuncay b.tuncay@hva.nl