Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen

26 sep 2023 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van de HvA werkt met het lectoraat Empowerment & Professionalisering van Hogeschool Inholland en het onderzoeksbureau van HVO-Querido, in samenwerking met de opvangorganisaties Leger des Heils, PerMens, Cordaan en HVO-Querido, aan het onderzoeksproject ‘Social Network First?’.

Het onderzoeksproject ‘Social Network First?’ richt zich op netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen in de maatschappelijke opvang. Werkt dat? En zo ja, hoe? Voor dit eerste rapport zijn 25 interviews met professionals, dak- en thuisloze mensen en hun naasten in Amsterdam en Haarlem afgenomen. In het rapport is te lezen welke doelen er volgens professionals, dak- en thuisloze mensen en naasten bereikt kunnen worden met netwerkondersteuning. Ook wordt duidelijk wat er volgens betrokkenen nodig is om een steungroep op te zetten en hoe hiermee de eigen regie van de dak- en thuisloze mensen kan worden versterkt.

In de praktijk blijkt de resource-methodiek (een methode afkomstig uit de GGZ om het netwerk te betrekken) moeilijk inzetbaar bij de doelgroep van dak- en thuisloze mensen. Opvangorganisaties en het onderzoeksproject ‘Social Network First?’ zijn gestart met het idee van resource-methodiek , maar nu wordt netwerkondersteuning aan deze doelgroep in een andere vorm aangeboden.
Na dit rapport gaat het onderzoek verder. Het tweede deel staat in het teken van beter begrijpen hoe netwerkondersteuning werkt. Daarvoor wordt gekeken naar de werkzame mechanismen bij het betrekken van informeel netwerk en het vergroten van eigen regie van de dak- en thuisloze mensen. Ook is er aandacht voor de knelpunten die daarbij ervaren worden.

Meer weten over dit project?

Lees het rapport, luister de podcast over het onderzoek of neem contact op met Meta de Lange.