Kenniscentrum Maatschappij en Recht

‘Buurtplatformen Zuidoost - bouwen aan krachtige buurten'

24 mei 2023 10:17 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onder motto’s als ‘de sociale basis’, ‘sociale infrastructuur’ en ‘participatie’ gaat er steeds meer aandacht uit naar bewonersparticipatie. Hier zal een sterke preventieve werking en oplossend vermogen in schuil gaan. Het versterken van bewonersparticipatie staat in menig gemeente dan ook hoog op de agenda. Zo ook in Amsterdam. In dit kader vond er op 9 mei de bijeenkomst ‘buurtplatformen Zuidoost - bouwen aan krachtige buurten’ plaats. Het doel van de bijeenkomst was om met buurtplatformen en ambtenaren vanuit verschillende domeinen met- en van elkaar te leren over de samenwerking.

Betrokken medewerkers