Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Gewoon meedoen’ met LVB vergt complexe professionele inzet

Artikel in sociale vraagstukken

7 apr 2023 13:22 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

We schreven een artikel voor Sociale Vraagstukken over ons onderzoek naar meedoen met een licht verstandelijke beperking (LVB) aan activiteiten in de sociale basis. De kernboodschap is dat voor het meedoen van deze doelgroep een zorgvuldige professionele inzet nodig is, en dan vooral specialistische deskundigheid rond LVB. Die professionele inzet is in de sociale basis echter lang niet altijd beschikbaar. Dat komt onder meer door hoge werkdruk, tekort aan professionals en een nadruk op generalistische kennis. Maar ook door het beleidsideaal om geen doelgroepenbeleid te voeren. Dat laatste is ook een reden waarom de inzet van professionals voor mensen met een LVB vaak achter de schermen, buiten het zicht plaatsvindt. Dat helpt om de doelgroep niet te stigmatiseren, maar kan er tegelijk toe leiden dat het belang van deze professionele inzet onvoldoende wordt erkend.

Betrokken medewerkers