Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jaarlijks symposium Werkplaatsen Sociaal Domein

Ruim baan voor sociale kwaliteit

20 mrt 2023 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staat dit jaar in het teken van domeinoverstijgend samenwerken. Ook blikken we terug op de periode 2020 - 2022 en kijken we vooruit: wat gaan we vanaf 2023 doen? Het symposium vindt plaats op 1 juni 2023 van 10.30 tot 16.00 uur in Zwolle.

Welke betekenis kunnen wij hebben als we als mens, als professional, als gemeente, maatschappelijke organisatie of beroepsopleiding, en niet te vergeten als werkplaatsen, elkaar meer opzoeken? Duidelijk is dat we over grenzen van domeinen heen moeten stappen om bestaanszekerheid, gelijke kansen en gezondheid van mensen in kwetsbare situaties te bevorderen. De Werkplaatsen Sociaal Domein starten in 2023 een nieuwe werkplaatsperiode. Gezamenlijk gaan ze verder aan de slag met tal van sociale vraagstukken. Een belangrijk thema is hoe ze nog beter kunnen samenwerken aan sociale kwaliteit in en door de sociale basis.

Betrokken medewerker