Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bijeenkomst rond rapport ‘Gewoon meedoen’ is niet zo gewoon

In gesprek over meedoen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de sociale basis

23 mrt 2023 18:04 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op donderdag 16 maart 2023 organiseerden we een bijeenkomst rond ons onderzoeksrapport 'Gewoon meedoen' is niet zo gewoon, over de opvang van bewoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de Amsterdamse sociale basis. We presenteerden ook een factsheet en infographic voor de praktijk. Tijdens de bijeenkomst in Huis van de Wijk de Havelaar waren professionals, bestuurders, vrijwilligers en bewoners met een LVB aanwezig. Een deel van hen had eerder meegedaan aan de interviews en groepsgesprekken. Wij waren erbij met drie onderzoekers van het team (Saskia Welschen was door persoonlijke omstandigheden helaas verhinderd). We organiseerden de bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam en Prisma.

Het onderzoek

Hugo Rensink van gemeente Amsterdam heette iedereen welkom. Onderzoeker Pamela Lucas nam daarna het publiek mee in de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Generieke deskundigheid, zoals ingezet in de sociale basis, is belangrijk, maar voor een goede begeleiding van personen met LVB is ook specifieke deskundigheid rond LVB nodig. En deze is niet altijd aanwezig in locaties als de Huizen van de Wijk, zo blijkt uit de interviews met professionals en vrijwilligers. Daarnaast is er een tekort aan tijd en professionele inzet, waardoor de benodigde specifieke aanpak voor de doelgroep onder druk staat. Het dilemma rond het gebruik van het label LVB speelt bovendien een rol: vanuit de wens alle bewoners gelijk te benaderen en stigmatisering van personen met een LVB te voorkomen, blijft de extra inzet die nodig is voor deze laatsten veelal onzichtbaar.

Infographic

Na de presentatie werden infographic en factsheet voor de praktijk door onderzoeker Rosanne van Kommer toegelicht. Deze documenten geven een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten en een aantal tips voor professionals en vrijwilligers in de sociale basis. De tips in de infographic zijn grotendeels gebaseerd op adviezen van personen met een LVB die we hebben opgehaald tijdens groepsgesprekken. Meerdere van de deelnemers van de groepsgesprekken waren bij de bijeenkomst aanwezig. Rosanne hield een kort interview met ervaringsdeskundige Mireille Buree. Zij vertelde dat het voor haar soms lastig is om zich thuis te voelen in de sociale basis. Bij doelgroepgerichte activiteiten is het niveau voor haar soms te laag, maar bij reguliere activiteiten voelt zij zich ook anders dan de anderen. Haar verhaal toonde de complexiteit van de praktijk.

In gesprek

Na de presentatie van het rapport en de infographic gingen deelnemers in verschillende groepen verder in gesprek over thema's gerelateerd aan het onderzoek:

  • Hoe zorgen we ervoor dat kennis over (omgang met) bewoners met een LVB breed aanwezig is binnen de sociale basis?
  • Het label ‘licht verstandelijk beperkt’: nut, noodzaak en risico’s van verbijzondering? (2 tafels)
  • Gesprek rondom de infographic van het onderzoek: herkenning, inzet in de praktijk.

De tafels, geleid door Peggy Wilting (Team Sociale Basis Gemeente Amsterdam), Daan Stremmelaar (Cliëntenbelang Amsterdam), Marc Hoijtink (Hogeschool van Amsterdam) en Robbie van Boeijen (Prisma), leverden interessante uitkomsten op. Deze lieten zien dat we over dit onderwerp nog lang niet uitgepraat zijn. Verschillende professionals en gemeenteambtenaren zeiden enthousiast te zijn over de infographic en de factsheet en ermee aan de slag te willen in de praktijk. De infographic riep ook vragen en opmerkingen op als ‘gelden deze tips eigenlijk niet voor iedereen?’ en ‘het blijft maatwerk’. Men was het eens dat basiskennis rond LVB nodig is en dat specialisten daarbij kunnen helpen.

Tenslotte een greep uit de tips en aanvullingen van de verschillende tafels:

  • Het aanbod van activiteiten moet duidelijk en zichtbaar zijn
  • Training van vrijwilligers kan door bijvoorbeeld MEE, Buro Ervaringskracht
  • Bij verspreiding van de infographic is het belangrijk de implementatie ervan goed te begeleiden
  • Welkom heten in het buurthuis is belangrijk, maar geef ook ruimte en keuze (denk aan de winkel waar het personeel soms ‘op je duikt’ terwijl je eigenlijk even rustig wilt kijken)
  • Er is behoefte aan betere herkenbaarheid medewerkers in buurthuizen, bijvoorbeeld door dragen van een badge.

Belangrijk is dat we in gesprek zijn over dit soort thema’s. Daarover leek iedereen het eens. Kortom, het was een bijeenkomst die smaakt naar meer!

Betrokken medewerkers