Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samen leren over ervaringskennis in het jongerenwerk

Slotbijeenkomst van de Werkplaats Jongerenwerk

16 feb 2023 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op 26 januari 2023 vond de slotbijeenkomst van de Werkplaats Jongerenwerk plaats. Dit jaar over het thema ervaringskennis. Een groep van 20 studenten van de minor jongerenwerk en 15 jongerenwerkers uit 7 jongerenwerkorganisaties deed handelingsonderzoek naar hoe jongerenwerkers eigen en externe ervaringskennis benutten binnen het jongerenwerk en hoe ze deze ervaringskennis beter kunnen benutten.

De inzet van ervaringskennis wint steeds meer terrein binnen het sociaal domein. Ook jongerenwerkers maken gebruik van ervaringskennis. Van een groot aantal jongerenwerkers is bekend dat zij beschikken over vergelijkbare, doorleefde ervaringen in het proces van opgroeien als de doelgroep van het jongerenwerk. Het delen van ervaringskennis vanuit verschillende rollen maakt dat jongerenwerkers beter kunnen aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en een sterke betekenisrelatie kunnen opbouwen. Vanuit de behoefte van jongerenwerkers en hun organisaties om inzichten op te doen van de (on)mogelijkheden van ervaringskennis in het jongerenwerk, hebben geleid tot het thema van deze werkplaats.  

Tijdens de slotbijeenkomst presenteerden 7 groepjes studenten hun bevindingen na een periode van vijf maanden onderzoek in de praktijk van jongerenwerkers. Toehoorders waren jongerenwerkers, teamleiders, docenten Social Work en onderzoekers. Via de presentaties werd zichtbaar hoe jongerenwerkwerkers ervaringskennis op een diversiteit aan thema’s benutten in hun contact met jongeren, wat hierbinnen valkuilen en risico’s zijn en hoe zij dit nog functioneler kunnen doen. Vanuit alle betrokkenen werd bevestigd dat het benutten van ervaringskennis een heel belangrijk onderdeel is binnen het jongerenwerk. Het verdient aandacht om verder ontwikkeld te worden, zowel in de opleiding, in de dagelijkse praktijk als in organisatiebeleid.

‘Ik ben mij veel beter bewust van mijn handelen en mijn ervaringen die mij hebben gevormd en die andere kunnen vormen na mijn deelname aan deze werkplaats’ (jongerenwerker) 

‘Het is aan de jongerenwerker om een keuze te maken om ervaringskennis te delen maar de verantwoordelijkheid van de organisatie om de veiligheid hiervoor te creëren’ (stafmedewerker jongerenwerkorganisatie) 

‘Op dit moment zijn er nog niet veel tools vanuit de opleiding die wij meekrijgen op het gebied van ervaringskennis toeppassen. We moeten gezamenlijk draagvlak creëren zodat ervaringskennis een kerntaak wordt binnen het jongerenwerk want het is zeer waardevol’ (student)

Aan deze editie van de werkplaats hebben jongerenwerkers uit de volgende jongerenwerkorganisaties geparticipeerd: MeerWaarde, JoU, PerMens, Dock, Dynamo, Swazoom en Presikhaaf University.  

Klik hier voor meer informatie over dit project.

Vervolgstappen 

Studenten ronden begin februari hun opdracht af. Onderzoekers van het lectoraat Youth Spot zullen een analyse maken van alle opgehaalde informatie. Naar verwachting zullen de eindproducten in de loop van 2023 verschijnen. Houd hiervoor de website in de gaten.  

Meer informatie: Tara van Dijk, onderzoeker bij Youth Spot, t.t.m.van.dijk@hva.nl