Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Lectoraat stedelijk sociaal werk bezoekt buurtteams Amsterdam

24 jan 2023 09:59 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Medio januari bezocht een delegatie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) het Buurtteam in Amsterdam. De delegatie bestond vooral uit docent-onderzoekers werkzaam bij de HvA van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk.

Verkennen

Het doel van dit bezoek was het kennismaken met het buurtteam en verkennen van het werkveld. Het bezoek stond in het teken van uitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. Zoals de ontwikkelingen in de praktijk van het vak Social Work, of praktijkvragen die leven bij professionals in het veld en waar het lectoraat onderzoek naar zou kunnen doen

Buurtteam Amsterdam

Sinds april 2021 zijn er ruim 30 buurtteams in de hele stad. Dus voor iedereen altijd in de buurt. Amsterdammers met vragen over onder andere zorg, ontmoeten en geld kunnen hier gratis terecht. Eenzelfde naam en gezicht in de hele stad maakt het voor de hulpvrager makkelijker om de weg te vinden in het hulp-aanbod.

Buurtteam Watergraafsmeer

De HvA-medewerkers werden ontvangen door de buurtteammedewerkers van Buurtteam Watergraafsmeer en participatie-medewerkers van Dynamo. In stadsdeel Oost wordt het Buurtteam Amsterdam Oost uitgevoerd door Dynamo, waar het welzijnswerk ook onder valt.

Medewerkers van het Buurtteam Watergraafsmeer legden, aan de HvA-medewerkers, uit hoe de Amsterdammer wordt geholpen binnen het buurtteam. Voor de hulpvrager is er 1 aanspreekpunt. Binnen het buurtteam wordt samengewerkt met veel andere partijen in de stad. Afhankelijk van de hulpvraag worden andere partijen betrokken bij de hulp die op dat moment is. Er wordt gewerkt volgens de Amsterdamse maatwerk methode en dus altijd gekeken naar het perspectief van de Amsterdammer. Wat heeft iemand nodig en wat kan iemand zelf. De buurtteammedewerker werkt als generalist, maar binnen de teams zijn er aandachtsfunctionarissen (GGZ, dementie, mantelzorg, LVB) die kunnen meedenken indien nodig. Ook weten buurtteammedewerkers en participatie-medewerkers elkaar snel en makkelijk te vinden. Een van de thema’s die met de HvA werden besproken was de plek van ervaringsdeskundigheid in de buurtteams.

Voor meer informatie zie de websites van het buurtteam: