Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Testcase dialoogsessie over de wijk

5 dec 2022 13:39 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Tijdens een bijeenkomst voor de Gemeente Amstelveen is Katja Pasman (van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving) met bewoners, gemeente collega’s, professionals en de wijkcoach in gesprek gegaan. Het doel van deze bijeenkomst was om te verbinden met elkaar, van elkaar te leren en de dialoog aan te gaan over de wijk, wat er speelt en wat er nodig is. Voor ons was dit extra spannend omdat het hier een testcase (prototype) betrof waarbij wij op een ontwerpende manier de kunstenaarsmindset en de Theory U hebben geïntegreerd door de vragen van de U in te zetten.

De theory of U en de kunstenaarsmindset

Het uitgangspunt van de testcase is de Theory of U. Hoewel theorie in de naam zit, is dit meer dan een theorie alleen. Het is een procesmodel geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. ‘Het proces omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar de naam. Het proces omvat een verdieping van het bewustzijn van de betrokkenen, het benutten van de wijsheid uit het onbewuste. Het U-proces maakt leren vanuit de toekomst mogelijk, in plaats van leren vanuit het verleden.’ (zie hier).

Deze theorie is aangevuld vanuit de kunstenarsmindset dat vertrekt vanuit een speelse en onderzoekende houding. Hierbij is er ruimte om ‘anders te kijken’, ‘gevoelens te delen’, ‘verbeeldingskracht en fantasie te gebruiken’ en bovenal om dingen uit te proberen. Het gaat om samen ervaringen delen (zie hier).

De werkwijze

Binnen de bijeenkomst gingen we in groepen uiteen. Hierin kreeg ieder een specifieke rol (zoals die van time-keeper of om alles netjes op te schrijven) en gingen de groepen vanuit een kunstenaarsmindset met elkaar in gesprek. De groepjes werkten hierbij in drie rondes naar ideeën toe.

  1. Tijdens de eerste ronde ging het over ZIEN en VOELEN. Vragen waren o.a. Als je kijkt naar je eigen straat of buurt, wat zie je dan? Welke ontwikkelingen spelen er? Wat valt je op? Wat voel je? Dus welke sfeer voel je in je buurt of straat? Voel je je thuis?
  2. Tijdens de tweede ronden mochten we gaan DROMEN. Dit was een mooi, energiek dialoog. Met de volgende vraag: Stel je hebt alle tijd van de wereld en je krijgt een pot geld van de wijkcoach. Hoe ziet jouw ideale straat of buurt eruit? Wat ga jij dan doen om een nog mooiere buurt te creëren?
  3. Tijdens de derde ronde gingen we vooral MAKEN. Met de opdracht: Kijk naar de ideeën. Welk idee is haalbaar en realistisch om uit te voeren? Wat is dan nodig? Of wat heb je te bieden? Hoe ziet dat eruit?

Een succesvolle bijeenkomst

Wij kijken terug op een succesvolle bijeenkomst. De werkwijze bleek een makkelijke en toegankelijke manier om met elkaar in gesprek te gaan. De meeste deelnemers zaten vol energie en konden hun fantasie en verbeeldingskracht inzetten. Bovendien kwamen er mooie resultaten uit. Wat wel bleek is dat een aantal mensen vastzaten in hun downloadproces, bleven ‘mopperen’ of bleven vasthouden aan hun eigen belang of mening. Voor ons is dan ook een les om een volgende keer per groep ook iemand als ‘Kunstenaar’ aan te wijzen die de mindset in de gaten houdt.

Met dank aan de bewoners van Amstelveen!