Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het project verwijsstroom huisartsen

De samenwerking en ondersteuning van huisartsen en het gebiedsteam 1.Hoorn

20 dec 2022 10:14 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Met het project ‘Verwijsstroom huisartsen’ tracht de gemeente Hoorn de samenwerking op het gebied van jeugdproblematiek tussen huisartsen en het sociaal domein te vergroten. Hiervoor heeft de gemeente onder andere vanuit de gebiedsteams van 1.Hoorn vaste contactpersonen aangesteld d en met de praktijkondersteuners jeugd van Vicino afspraken gemaakt om de samenwerking te versterken. Daarnaast heeft de gemeente vanuit het gebiedsteam een orthopedagoog en een GZ-psycholoog in een huisartsenpraktijk geplaatst. Dit alles heeft tot doel om effectieve, passende, snelle, toegankelijke en duurzamere zorg in te zetten voor gezinnen en jeugdigen.

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein (waarvan het lectoraat stedelijk sociaal werk penvoerder is) hebben wij het project geëvalueerd. Om het project te evalueren is gebruik gemaakt van een mixed-method benadering. Daarvoor hebben we onder andere effectencalculatorsessies gehouden en surveys onder huisartsen, POH-J en jeugd- en gezinswerkers van het gebiedsteam geanalyseerd. In een overkoepelende rapportage zijn alle resultaten samengenomen en in een two-pager hebben wij de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uitgelicht.

Al met al laat het project zien dat door gerichte inzet van de gemeente de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein kan verbeteren, er vaker laagdrempelig behandeld kan worden, en er vaker en tijdig naar het sociaal domein verwezen kan worden. Dit biedt hoop voor een toekomst waarin we ondersteuning naar jeugdigen (en inwoners in haar algemeenheid) zo licht en laagdrempelig mogelijk willen organiseren.

Nieuwsgierig? Hieronder kunt u de verschillende rapportages vinden.

Betrokken medewerkers