Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek arbeidsmarkt voor hbo-juristen

'Het profiel van HBO-rechtenstudenten sluit goed aan op de vraag naar ‘responsieve’ juridische professionals'

14 dec 2022 14:47 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

In opdracht van het Landelijk Opleidingsoverleg HBO-Rechten heeft lector Arnt Mein (Legal Management) een arbeidsmarktonderzoek gedaan naar de positionering van hbo-juristen. De kansen en mogelijkheden voor recent afgestudeerde HBO-Rechtenstudenten zijn goed, blijkt uit het onderzoek.

Volgens het onderzoek werken afgestudeerde HBO-Rechtenstudenten vooral bij de decentrale overheid en bij rechtsbijstandsverleners. HBO-Rechtenstudenten blijken aantrekkelijk voor deze functies vanwege hun generalistische juridische kennisbasis en hun praktische en oplossingsgerichte houding. Dat maakt ze breed en snel inzetbaar.

Daarbij blijkt dat werkgevers buiten de klassiek-juridische sectoren niet zozeer hechten aan juridische kennis en vaardigheden (die leert men wel on the job), maar veel meer aan soft skills zoals sociale vaardigheden (empathie, wendbaarheid en zelfreflectie), digitale vaardigheden (gebruik en ontwerp van zoek- en beslissystemen) en schrijfvaardigheid.

HBO-Rechtenstudenten hebben de tijdgeest mee. Het generalistische, pragmatische en oplossingsgerichte profiel en de sociale en digitale vaardigheden van HBO-rechtenstudenten sluiten goed aan op de vraag naar ‘responsieve’ juridische professionals.

Arnt Mein, lector Legal Management aan de Hogeschool van Amsterdam.

Aanbevelingen

In het rapport beveelt Arnt Mein aan om binnen de opleidingen HBO-Rechten het accent nog sterker te leggen op het ontwikkelen van een professionele houding en bijpassende sociale en digitale vaardigheden, zodat HBO-Rechtenstudenten zich nog meer kunnen onderscheiden op dit punt.

“Onder ‘houding’ versta ik het aanleren van een reflexieve en kritische opstelling ten aanzien van de werking van het recht in de praktijk en de rol als juridische professional in de rechtsstaat. Hoe ga je om met dilemma’s die de toepassing van het recht in de praktijk kan oproepen? Beweeg je mee of bied je tegenwicht? Dat vraagt om empathie en weerbaarheid,” zegt Arnt Mein.

Wat digitale vaardigheden betreft gaat het in het bijzonder om onder meer datamanagement, informatiebeheer en het op verantwoorde wijze kunnen werken met software op het gebied van Legal Tech en Legal Design.

Het landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2025 zou volgens Mein moeten worden herijkt, zodat deze aspecten een vaste plek krijgen in het curriculum. Ook geeft hij de overweging mee om de opleiding HBO-Rechten een passender naam te geven, om het onderscheidende profiel van de hbo-opleiding beter te benadrukken.

Het arbeidsmarktonderzoek

Het onderzoek is in de tweede helft van 2022 uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke opleidingen HBO-Rechten, verenigd in het Landelijk Opleidingsoverleg HBO-Rechten. Het arbeidsmarktonderzoek is mede uitgevoerd door docent-onderzoekers van de verschillende HBO-Rechtenopleidingen uit Nederland. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de HBO-Rechtendag op 8 december op de HAN-campus in Arnhem.

Lees hier het rapport 'Arbeidsmarktonderzoek opleidingen HBO-Rechten'

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met lector Arnt Mein: