Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk

Talentontwikkeling telt!

7 nov 2022 08:50 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op 24 november is de vierde editie van het bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk. Het boordevolle programma is rond en onder andere staatssecretaris Maarten van Ooijen en wethouder Ufuk Kâhya nemen een stuk van het programma voor hun rekening. Tijdens het keuzeprogramma is er keuze uit acht workshops of een van de drie werkbezoeken aan een jongerencentrum in ’s-Hertogenbosch; de locatie van deze editie. Centrale thema van de dag is: Talentontwikkeling telt!

Naast talentontwikkeling staan ook andere thema’s centraal

Op het congres staan naast talentontwikkeling, ook de thema’s mentaal welzijn, gelijke kansen en participatie centraal. In het plenaire programma gaan staatssecretaris Maarten van Ooijen en wethouder Ufuk Kâhya met elkaar en de zaal het gesprek aan. De wethouder gebruikt zijn eigen inspirerende verhaal ter illustratie, de staatssecretaris gaat in op mentale welzijn bij jeugd en hoe dat te vertalen naar kabinetsbeleid.

Sprekers vanuit het lectoraat Youth Spot

Vanuit het lectoraat Youth Spot spreken Stijn Sieckelinck (lector) en Jolanda Sonneveld (senior onderzoeker). Stijn Sieckelinck geeft een pleidooi voor het belang en de waarde van het jongerenwerk. Jolanda Sonneveld gaat in op de groeikansen van jongeren bij professioneel jongerenwerk; het onderwerp waar ze onlangs op promoveerde.

Meer informatie en aanmelden

Tussen de twee plenaire onderdelen in, is er de keuze uit acht deelsessies of een van de drie werkbezoeken. Bekijk hieronder de uitgebreide tekst van alle deelsessies en werkbezoeken of meld je direct aan.