Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Nieuw Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk

Een mini encyclopedie met veelgebruikte ‘nabije’ begrippen in het lokale sociaal domein

23 sep 2022 13:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Nabijheid is een belangrijk streven in het sociaal werk. Het krijgt invulling door veel partijen, in vele werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Denk aan ‘eenzaamheid’ en ‘preventie’, ‘sociaal schaduwwerk’ en ‘alledaagse attentheid’. Maar wat we met elkaar onder deze begrippen en concepten verstaan is lang niet altijd duidelijk. Hiervoor is nu een bundel uitgegeven met duiding van 40 veelgebruikte en veelzijdige termen gerelateerd aan nabijheid. Uiteenlopende experts, waaronder verschillende HvA onderzoekers, werkten aan de totstandkoming mee.

Het lexicon, een soort mini-encyclopedie, werpt een helder licht op bijna 40 veelgebruikte en veelzijdige nabijheidstermen. Binnen de lemma’s worden verschillende kennisbronnen over nabij sociaal werken met elkaar verbonden. Wetenschappelijke expertise, kennis uit de praktijk en het beleid en uit ervaring komen samen. De oorsprong van de begrippen wordt uitgelegd, verschillende duidingen in het beleid en de wetenschap worden kritisch besproken en de link wordt gelegd naar de dagelijkse praktijk van sociaal werkers.

Lex Velboer, lector Stedelijk Sociaal Werk, is een van de initiatiefnemers: 'Er was nog geen lexicon als deze voor sociale professionals. Begrippen zoals participatie, inclusie en leefbaarheid zijn soms moeilijk te duiden door hun veelomvattendheid en leiden dan al snel tot spraakverwarring. Dit lexicon kan sociale professionals helpen elkaar beter te begrijpen bij het (domeinoverstijgend) samenwerken.'

Onmisbare gids in de lokale sociale praktijk

De lemma’s bieden voor ‘insiders’ en ‘outsiders’ een verhelderend overzicht van de belangrijkste ‘nabije’ begrippen (‘lemma’s) in het sociale domein. Het lexicon vormt daarmee een onmisbare gids voor iedereen die zonder misverstanden wil samenwerken in de lokale sociale praktijk. Het Lexicon is als pdf te downloaden of als boek te bestellen bij verschillende boekhandels.

De redactie

De mini-encyclopedie is tot stand gekomen door een samenwerking van Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein, in het bijzonder de Amsterdamse Werkplaats. De redactie wordt gevormd door Lex Veldboer (HvA-lector Stedelijk Sociaal Werk), Radboud Engbersen (Programmaleider Sociale basis bij Movisie), Erna Hooghiemstra (lector sociale innovaties Hogeschool Rotterdam), Judith Jansen (pojectmedewerker Movisie), Laura Koeter (projectleider en onderzoeker bij het Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk), Lou Repetur (programmadirecteur Movisie), Jesper Rözer (senior onderzoeker en programmamanager van het Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk) en Ard Sprinkhuizen (senior onderzoeker lectoraat sociale innovatie aan de Hogeschool Utrecht).