Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Symposium over grootschalig onderzoek naar Werk & Kanker

7 jun 2022 12:00

Op vrijdag 24 juni vindt op de HvA het symposium Werk & Kanker plaats. Ingrid Boelhouwer, docentonderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam en promovenda aan de Open Universiteit, deelt daar de belangrijkste resultaten van haar onderzoek ‘Werk na kanker’. Het onderzoek gaat over welke klachten werkenden na een diagnose met kanker kunnen ervaren, en wat mogelijkheden voor ondersteuning zijn zowel op de werkvloer als door professionals.

Van werknemers bij wie kanker wordt vastgesteld, keert een grote meerderheid na behandeling terug op het werk. Of de diagnose nu kort of lang geleden was: zij kunnen soms te maken krijgen met late effecten van de behandelingen, bijvoorbeeld op fysiek vlak, vermoeidheid of problemen met de concentratie. Hoe gaan leidinggevenden en professionals daar mee om? En wat zien zij voor aandachtspunten en mogelijkheden? Ingrid Boelhouwer, docent bij de Hogeschool van Amsterdam en promovenda bij de Open Universiteit, onderzocht het.

Ongeveer 5% van alle werkenden in Nederland is ooit met kanker gediagnostiseerd. Met mijn onderzoek wil ik inzichtelijk maken hoe het met deze groep werkenden gaat. En ook hoe de werkomgeving en professionals hen het beste kunnen ondersteunen als zij ergens tegenaan lopen.

Ingrid Boelhouwer

Vragenlijst onder 750 werkenden

In hoeverre is er een verband tussen de late effecten van de kankerbehandelingen en het functioneren in werk van werkenden die 2 tot 10 jaar geleden de diagnose kanker kregen? Dit is met een vragenlijststudie onder 750 werkenden onderzocht. Ook interviewde zij leidinggevenden en professionals van divers pluimage over hun ervaringen met de begeleiding van deze groep werkenden. Wat helpt deze werkenden verder?

Programma symposium

Tijdens het plenaire gedeelte van de symposium Werk & Kanker presenteert ze een aantal onderzoeksresultaten uit haar promotieonderzoek. Na de plenaire presentatie van Ingrid Boelhouwer volgen er twee rondes met workshops en presentaties. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in interessante thema’s, nieuwe ontwikkelingen, best practices en persoonlijke verhalen.

Het symposium Werk & Kanker wordt georganiseerd vanuit de Hogeschool van Amsterdam en vindt plaats in het Wibauthuis. Het richt zich enerzijds op werkenden die geconfronteerd zijn met een kankerdiagnose, anderzijds op leidinggevenden, HR- en andere professionals die te maken hebben met werkenden met of na kanker. Deelname is gratis.

Meer weten over het onderzoek en het symposium?