Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Professioneel jongerenwerk vergroot groeikansen van jongeren

Het promotieonderzoek van Jolanda Sonneveld

14 jun 2022 09:30 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Professioneel jongerenwerk draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties, het versterken van hun sociale netwerken en het vergroten van hun maatschappelijke participatie. Vanuit de wetenschap is bekend dat dit belangrijke beschermende factoren zijn die gezond, veilig en kansrijk opgroeien stimuleren en dus problemen kunnen voorkomen. Jongerenwerk kan hiermee bijdragen aan een oplossing voor de overbelaste jeugdzorg.

Dit blijkt uit het proefschrift van Jolanda Sonneveld (Tranzo, Tilburg University en Hogeschool van Amsterdam) waarin onderzoek is uitgevoerd naar of en hoe een multi-methodische benadering van jongerenwerk bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Voor het onderzoek zijn, in samenwerking met 11 jongerenwerkorganisaties, 1.597 jongeren een langere tijd gevolgd. Ook zijn inzichten verzameld via kwalitatieve methoden zoals interviews en logboeken.

Combinatie van methodieken

Jolanda Sonneveld: “In Nederland zijn ongeveer 1.500 tot 2.000 betaalde jongerenwerkers actief in wijken. Deze professionals ontmoeten jongeren op straat, online, op school of in jongerencentra. Ze ondersteunen hen bij het volwassen worden en deel uitmaken van de samenleving. Via een combinatie van methodieken zoals groepswerk, informatie en advies en individuele begeleiding, spelen jongerenwerkers in op verschillende behoeften en interesses van jongeren. We hebben aangetoond dat deelname aan dit professionele jongerenwerk bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren.”

In Nederland zijn ongeveer 1.500 tot 2.000 betaalde jongerenwerkers actief in wijken. Ze ondersteunen jongeren bij het volwassen worden en deel uitmaken van de samenleving.

Focus op preventie

Het is voor het eerst dat deze multi-methodische benadering in het jongerenwerk op grote schaal is onderzocht. Gemeenten en jongerenwerkaanbieders hebben grote behoefte aan inzicht in de bijdrage van professioneel jongerenwerk aan positieve ontwikkeling van jongeren. De Jeugdwet (2015), waarmee de focus op preventie is toegenomen, is hiervoor een belangrijke aanjager. De druk op de jeugdzorg vergroot de urgentie om inzicht te krijgen in de bijdrage van jongerenwerk aan preventie. De inzichten uit het onderzoek vinden hun weg al naar de praktijk. Verschillende gemeenten gebruiken de onderzoeksresultaten om hun jeugdbeleid vorm te geven. En voor jongerenwerkers en studenten worden op basis van het onderzoek inspiratiesessies georganiseerd.

20 Juni verdediging proefschrift

Op maandag 20 juni 2022 verdedigde Jolanda Sonneveld, senior onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot en docent bij de master Social Work, haar proefschrift bij de Tilburg University.