Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Verdediging proefschrift Jolanda Sonneveld

Growth opportunities in professional youth work Contribution of a multi-methodic approach on the personal development and social participation of socially vulnerable youngsters

31 mei 2022 15:39

Op maandag 20 juni 2022 verdedigt Jolanda Sonneveld (onderzoeker bij lectoraat Youth Spot en docent bij de Master Social Work HvA), haar proefschrift. In samenwerking met 11 jongerenwerkaanbieders in Nederland onderzocht ze hoe en in welke mate een multi-methodische benadering van het jongerenwerk bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Aangetoond is dat deelname aan professioneel jongerenwerk bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren. Het multi- methodisch handelen en de werking van jongerenwerk is hiermee met onderzoek onderbouwd.

Multi-methodische benadering

In Nederland zijn er ongeveer 1500 betaalde jongerenwerkers actief in wijken. Deze professionals ontmoeten jongeren op plekken waar jongeren zijn zoals op straat, online, op school of in jongerencentra. Ze ondersteunen jongeren bij het volwassen worden en deel uit te maken van de samenleving. Via een multi-methodische benadering, een combinatie van methodieken, spelen jongerenwerkers in op verschillende behoeften en interesses van jongeren. Voorbeelden van methodieken zijn ambulant jongerenwerk, groepswerk (zoals inloop-, muziek- en sportactiviteiten), informatie & advies en individuele begeleiding.

Of en hoe een multi-methodische benadering bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren was nog niet eerder onderzocht. Met de toegenomen focus op preventie in lokaal jeugdbeleid is deze kennis hard nodig. Voor dit promotie-onderzoek zijn 1.597 jongeren die deelnemen aan jongerenwerk voor een langere periode gevolgd. Daarnaast zijn gegevens verzameld in de literatuur, onder jongerenwerkers en onder professionals en jongeren in de jeugdzorg.

Wat toont het onderzoek aan?

Het onderzoek toont aan dat jongerenwerk groeikansen biedt voor de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in sociaal kwetsbare situaties. Dit kan voorkomen dat jongeren persoonlijke en sociale problemen ontwikkelen of deze verergeren. Het preventief werken veronderstelt wel dat jongerenwerkers een veilige en ondersteunende (leer)omgeving voor jongeren faciliteren waarbinnen jongeren hun sociale netwerken kunnen versterken en mogelijkheden krijgen aangereikt om te participeren. Daarnaast vraagt het dat jongerenwerkers een multi-methodische werkwijze kunnen toepassen én beschikken over voldoende tijd (ten minste 7 maanden) om relaties te kunnen opbouwen met jongeren en bij te dragen aan positieve ontwikkeling. Concreet biedt het onderzoek een onderbouwd methodisch raamwerk dat jongerenwerkers helpt om de kwaliteit van hun werk verder te verbeteren en inzichtelijk te maken voor gemeenten en samenwerkingspartners. Naast een proefschrift is er een casuistiekboek en een inspiratiesessie ontwikkeld waarmee de kennis uit het onderzoek toegankelijk is voor jongerenwerkers en studenten.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 11 jongerenwerkaanbieders: Combiwel, R-newt, Dock, Dynamo, JoU, Participe, Gro-Up, perMens, Xtra, Youth for Christ en De Schoor. Voor het promotieonderzoek werd Jolanda begeleid door prof. dr. Tine Van Regenmortel en prof. dr. Rene Schalk vanuit Tranzo, Tilburg University en dr. Judith Metz.

Verdediging bijwonen?

Op 20 juni vertelt Jolanda over het onderzoek en haar bevindingen. Daarna stelt een commissie vragen over het onderzoek. Je bent van harte welkom om de verdediging bij te wonen. De verdediging begint om 13:30 uur in de Aula van Tilburg University, Cobbenhagen gebouw, Warandelaan 2 te Tilburg.

Livestream

Je kunt de verdediging ook volgen via onderstaande livestream. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie?

Meer informatie over dit project vindt u in onderstaande link: