Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ervaringen van huisartsen met het gebiedsteam 1.Hoorn

De uitkomsten van een vragenlijst

17 mei 2022 14:08

Binnen het project ‘verwijsstroom huisartsen’ wil de gemeente Hoorn de samenwerking tussen de huisartsen en het gebiedsteam 1.Hoorn versterken. De gedachte is dat hierdoor effectievere, passendere en duurzamere zorg kan worden ingezet waarbij er sneller problemen worden gesignaleerd en escalaties worden voorkomen. Voor dit onderzoek zijn de huisartsen en praktijkondersteuners bevraagd hoe ze de samenwerking met het gebiedsteam ervaren en welke mogelijkheden voor verbeteringen zij zien.