Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jongerenwerk in school onderzoek je samen

12 dec 2022 13:54 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De afgelopen maanden was er voor de 12e keer een Werkplaats Jongerenwerk. Dit jaar gericht op het samen onderzoeken van de meerwaarde van Jongerenwerk in school. Studenten en docenten van de minor Jongerenwerk, jongerenwerkers en het Lectoraat Youth Spot werkten hierin samen aan de professionalisering van het jongerenwerk in scholen. Op 27 januari vond de gezamenlijke slotbijeenkomst plaats waar studenten hun bevindingen presenteerden.

Steeds meer jongerenwerkers zijn actief in scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en beogen met hun werk bij te dragen aan een veilig schoolklimaat, het versterken van de schoolcarrière, voorkomen van schooluitval en een positieve ontwikkeling van leerlingen. Onderzoek is nodig om de feitelijke meerwaarde van jongerenwerkers binnen scholen inzichtelijk te maken. Vanuit deze behoefte stond de Werkplaats Jongerenwerk dit jaar in het teken van het voortgezet onderwijs.

In september 2021 startten 24 studenten van de minor Jongerenwerk met praktijkgericht onderzoek in praktijken van 20 schooljongerenwerkers van de organisaties JoU, Dock, Dynamo, perMens, Swazoom, Meerwaarde, Combiwel en AM-Support. Tijdens een slotbijeenkomst op donderdag 27 januari 2022 zijn de opbrengsten van studenten gedeeld via aansprekende presentaties met betrokken jongerenwerkers, teamleiders, onderzoekers en docenten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Studenten Esmée en Beyza, twee van de studenten die deelnamen aan de Werkplaats Jongerenwerk, gingen op onderzoek uit en maakten dit videoverslag voor de slotbijeenkomst.

Vervolgstappen

Studenten hebben hun opdracht afgerond met portfolio’s over jongerenwerkers in school. Onderzoekers van het lectoraat analyseerden alle opgehaalde informatie. Na een zorgvuldige analyse werden resultaten gedeeld richting praktijk en onderwijs. Dit werd gedaan middels wetenschappelijke artikelen, praktijkproducten en tijdens een symposium dat plaatsvond op woensdag 29 juni 2022. Het verslag over dit symposium is terug te lezen in de link hieronder.

Meer informatie en publicaties over het jongerenwerk in school

In de regio's Amsterdam, Arnhem en Nijmegen onderzoeken we hoe jongerenwerk in school ervoor staat, wat de meerwaarde ervan is, en hoe het versterkt kan worden. Je leest er alles over in onderstaande link.

De wisselwerking tussen studenten, het lectoraat Youth Spot en jongerenwerkers is zo waardevol! Het draagt bij aan de professionalisering van het werkveld. Fijn die frisse blik van de studenten, begeleiding van Youth Spot en natuurlijk voor ons mooie vak een uitgelezen kans om de professionals van de toekomst te enthousiasmeren!’

Jongerenwerker van organisatie Meerwaarde

Werkplaats Jongerenwerk

In de Werkplaats Jongerenwerk werken studenten van de minor Jongerenwerk, onder leiding van het lectoraat Youth Spot, samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, onder begeleiding van docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit. Dit was de 12e editie van de Werkplaats Jongerenwerk.