Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Anna Custers nieuwe lector Armoede Interventies

14 feb 2022 17:03 | Faculteit Maatschappij en Recht

Sinds 4 april 2022 is Anna Custers lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze volgt Roeland van Geuns op, die de afgelopen tien jaar leiding gaf aan dit lectoraat.

Anna Custers is econoom en werkte de afgelopen jaren voor de Wereldbank in onder andere Washington D.C. en Afghanistan. Ze promoveerde aan de Universiteit van Oxford op een proefschrift over schuldenproblematiek in achterstandswijken in Londen. Praktijkgericht onderzoek en goed geformuleerd beleid vormen de rode draad in haar werk. In haar onderzoeken probeert ze armoede in allerlei verschijningsvormen beter te begrijpen om het uiteindelijk te kunnen terugdringen.

Haar kennis en expertise wil ze graag gaan inzetten voor het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat Armoede Interventies, een onderzoeksgroep die middenin de maatschappelijke armoedediscussie staat.

Anna Custers: “Ik zie twee belangrijke vraagstukken. Ten eerste zijn armoede en schulden hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. In Nederland kampt 1 op de 15 huishoudens met een risico op armoede. En dat getal ligt nog een stuk hoger in Amsterdam, waar 1 op de 8 huishoudens van een laag inkomen moet rondkomen. Meer dan de helft van deze huishoudens zit langdurig in deze situatie en kan hier niet zelfstandig uitkomen.”

“Een tweede probleem is het ontstaan van een zogeheten ‘fragiele middenklasse’, een groep die niet in staat is om onvoorziene uitgaven of (tijdelijk) inkomensverlies op te vangen.” Door onder andere de verhoogde energieprijzen en inflatie, kan deze groep – volgens sommige onderzoeken gaat het om 1 op de 5 huishoudens – door een tegenslag makkelijk in de probleemschulden of armoede vervallen. “Armoedeonderzoek moet zich daarom niet alleen richten op het verhelpen van armoede, maar ook op het voorkomen van nieuwe armoede. De vraag hoe iedereen staande te houden in de Nederlandse samenleving wordt steeds urgenter.”

Armoede geen kans geven

Custers zal zich vooral richten op de vraag hoe beleid zo optimaal mogelijk kan worden ingericht om armoede uit te sluiten. “Een praktijkbenadering, onderzocht en ontwikkeld samen met professionals uit de dienstverlening en mensen die zelf armoede ervaren, staat daarbij centraal.”

De uitdaging is om systemen te ontwerpen waarbinnen armoede geen kans kan krijgen. “Het is bijvoorbeeld belangrijk om de juiste keuze zo makkelijk mogelijk te maken voor individuen, maar voor compleet armoedebeleid is meer nodig. Je kunt niet eenvoudig uit langdurige armoede ontsnappen door simpelweg andere keuzes te maken. De institutionele en sociaal-economische context zijn sterk bepalend voor de bandbreedte waarbinnen mensen kunnen kiezen. Armoede vraagt om een brede aanpak, met oog voor de structurele kaders waarbinnen individuen handelen, zoals de rol van schuldeisers, gemeenten maar ook het macro-economische beleid van de overheid.”