Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ondersteunen van jongeren die psychisch kwetsbaar zijn

Inspiratiesessies voor jongerenwerkers, studenten en jongeren

27 jan 2022 14:11 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

In 2022 organiseert het Lectoraat Youth Spot (HvA) in samenwerking met partnerorganisaties, en filmmaker Joeri Bleumer, 16 inspiratiesessies voor jongerenwerkers en jongeren/studenten. De focus ligt op ondersteuning van jongeren die psychisch kwetsbaar zijn. Dit omdat steeds meer jongeren kampen met psychische problemen door o.a. de hoge prestatiedruk en de coronapandemie.

In het jongerenwerk kunnen jongeren die psychisch kwetsbaar zijn via groepsactiviteiten en via contact met peers en jongerenwerkers sociale steun vinden en mogelijkheden om te participeren.

In de uitvoering van de inspiratiesessies werken we samen met filmmaker Joeri Bleumer. Zijn film GRIP wordt ingezet als middel voor dialoog, reflectie en gezamenlijk leren.

Met de combinatie van film en dialoog rakelen we tijdens de sessie op hoe jongerenwerkers van betekenis zijn voor jongeren die psychisch kwetsbaar zijn.

Aanvullend op de gedeelde praktijkkennis van jongerenwerkers en ervaringskennis van jongeren worden verbindingen gemaakt met de resultaten uit het eerder uitgevoerde onderzoek Kracht van Jongerenwerk.

Uitvoering van de sessie is mogelijk met financiering vanuit ZonMw.

Meer informatie?

Neem contact op met projectleider Jolanda Sonneveld: j.j.j.sonneveld@hva.nl, 06-21156083