Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Marc Noom bijzonder lector Voorkomen Probleemgedrag Jongeren

2 dec 2021 10:49

Marc Noom is per 1 januari 2022 benoemd tot bijzonder lector Voorkomen Externaliserend Probleemgedrag bij Jongeren. Zijn onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam richt zich op de vraag hoe voorkomen kan worden dat jongeren met ernstig probleemgedrag verder afglijden en uitvallen uit de maatschappij.

Marc Noom

Marc Noom

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 heeft preventie een belangrijke plek gekregen in het jeugdstelsel. Het gaat daarbij om de vroegtijdige inzet van hulp en zorg om zo (zwaardere) vormen van jeugdzorg te voorkomen. Het lukt echter nog maar beperkt om te voorkomen dat jongeren met externaliserend probleemgedrag terecht komen bij jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Dit bijzonder lectoraat zal zich richten op twee hoofdvragen:

  • Hoe komt het dat sommige jongeren met probleemgedrag een negatieve ontwikkeling laten zien naar ernstiger probleemgedrag en jeugdcriminaliteit?
  • Welke inzet helpt om deze negatieve ontwikkeling te voorkomen?

Marc Noom: ‘Het gaat daarbij om jongeren die al in beeld zijn bij specialistische hulp en waarbij de professionals vaak al kunnen voorspellen bij wie en waar het mis zal gaan. Het is de uitdaging om die kennis expliciet te maken en om op basis daarvan een gepersonaliseerde aanpak te ontwikkelen, waarmee het verder afglijden van deze jongeren voorkomen kan worden.’

Waarom is er behoefte aan praktijkgericht onderzoek op dit onderwerp?

‘Bij deze groep werkt een doorsnee aanpak vaak niet meer en dat vraagt soms om oplossingen die niet in de bestaande kaders vallen. Er is een aanpak nodig waarbij meerdere partijen tegelijkertijd aan tafel zitten en professionals bereid zijn om flexibel met regels en kaders om te gaan. Vanuit de praktijk is behoefte om meer te weten over hoe je dat doet, wat daarbij nodig is en hoe je dat praktisch kunt inrichten. De vraag is eigenlijk: hoe regel je de deregulering? Hoe ondersteun je professionals in het zoeken naar creatieve oplossingen? Welke competenties heb je als professional nodig om met deze doelgroep een stap vooruit te kunnen maken?’

‘Wij willen in nauwe samenwerking met praktijkorganisaties de praktijkkennis koppelen met de beschikbare wetenschappelijke kennis en de toepassing daarvan in de praktijk onderzoeken.’

Waar kijkt u het meest naar uit in uw rol als bijzonder lector?

‘Er zijn een aantal dingen waar ik enorm naar uit kijk. Ten eerste is in een lectoraat het onderzoek sterk verankerd in de praktijk. In alle fasen van het onderzoek worden praktijkpartners betrokken. Dat maakt het niet altijd makkelijker, omdat er meer zaken zijn waar je rekening mee moet houden, maar het eindresultaat is wel altijd waardevoller omdat er vanuit meerdere perspectieven naar gekeken is.’

‘En dan is er natuurlijk nog de wisselwerking met studenten. In een opleidingsinstituut als de HvA zijn onderwijs en onderzoek zodanig geïntegreerd dat er een prettige kruisbestuiving kan plaatsvinden van huidige en nieuwe kennis. Bovendien houdt contact met studenten je scherp: les geven is ook les krijgen, zo is mijn ervaring. In het onderwijs kunnen prachtige discussies ontstaan, waar ik als onderzoeker ook zeer veel aan heb.’

Over Marc Noom

Marc Noom is ontwikkelingspsycholoog en gespecialiseerd in veranderingsmechanismes bij jongeren. Naast zijn bijzonder lectoraat aan de faculteit Maatschappij en Recht van de HvA is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar de effectiviteit van interventies voor jongeren met ernstige problematiek.