Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Artikel over het jongerenwerk in Journal of Social Work

9 dec 2021 16:37

Het artikel ‘Methodical principles and prevention-focused outcomes in professional youth work: A longitudinal analysis’ is verschenen in Journal of Social Work.

Methodische principes

Het lectoraat Youth Spot is 10 jaar geleden, in samenwerking met studenten en jongerenwerkers, gestart woorden te vinden voor het methodisch handelen van jongerenwerkers. Het gereedschap van deze professionals noemden we "methodische principes".
Twaalf principes hebben we tussen 2017-2019 longitudinaal onderzocht onder 1597 jongeren binnen 11 organisaties. Leidt een toename van herkenning van methodische principes bij jongeren in jongerenwerk tot een toename van resultaten gericht op preventie?
Alle methodische principes die jongerenwerkers toepassen in contact met jongeren associëren over de tijd met een of meer preventie-gerichte resultaten, zoals verbetering van pro-sociaal gedrag, versterking van het sociaal netwerk of het vaker doen van vrijwilligerswerk of organiseren van activiteiten in de buurt. Ook geven de resultaten aanwijzingen voor welke principes effectiever zijn voor welke subdoelgroepen.

Kracht van jongerenwerk

Dit onderzoek biedt inzicht in hoe jongerenwerkers een preventieve rol vervullen in de buurten. Een belangrijke stap in het verstevigen van de wetenschappelijke kennisbasis van het jongerenwerk. Bruikbaar voor de praktijk en de opleidingen Social Work en Pedagogiek om de kracht van het jongerenwerk beter te begrijpen en verder te versterken.

Het artikel is een eindproduct van het onderzoek Kracht van Jongerenwerk dat is uitgevoerd in samenwerking met ContourdeTwern, JoU, Dock, De Schoor, Xtra, Youth for Christ, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Dynamo.

Meer informatie?

Neem contact op met projectleider Jolanda Sonneveld: j.j.j.sonneveld@hva.nl, 06 2115 6083