Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Hoe ondersteunen we jongeren in kwetsbare omstandigheden beter?

Nieuw onderzoek laat jongeren aan het woord over beschermende factoren

14 okt 2021 17:00 | Faculteit Maatschappij en Recht

In Amsterdam groeien veel jongeren op in kwetsbare omstandigheden. Ze krijgen te maken met bijvoorbeeld armoede of verslavingsproblemen binnen het gezin. Of ze geven mantelzorg, wat hun ontwikkeling kan beïnvloeden. Hoe bieden zij hun situatie het hoofd? En hoe kunnen professionals deze beschermende factoren vergroten? Deze vragen zijn de inzet van het interdisciplinair onderzoek ‘Wat mij helpt’ van verschillende onderzoeksgroepen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

'Wat mij helpt'

Het onderzoek ' Wat mij helpt' richt zich op drie groepen jongeren in kwetsbare omstandigheden:

  • jongeren die opgroeien in armoede;
  • jongeren die mantelzorg verlenen;
  • jongeren die kampen met problematisch middelengebruik of opgroeien in een gezin met verslavingsproblemen.

Er is al veel bekend over de risico’s die deze omstandigheden met zich meebrengen voor de ontwikkeling van jongeren. Veel minder weten we over beschermende factoren die hen helpen om zich positief en voorspoedig te ontwikkelen. In dit onderzoek komen jongeren tussen de 12 en 23 jaar zelf aan het woord over wat hen helpt.

Storytelling

Aan de hand van storytelling worden in totaal 90 jongeren bevraagd uit de drie genoemde groepen. In twee of drie workshops leren jongeren elkaar kennen en leren ze technieken om verhalen te vertellen. De storytelling workshops gaan over de vraag wat jongeren helpt om hun situatie het hoofd te bieden en hoe professionals en vrijwilligers kunnen handelen om de invloed van deze beschermende factoren te vergroten. Hierbij worden de verschillen en overeenkomsten in wat als beschermende factoren wordt ervaren in de drie genoemde groepen in kaart gebracht.

Opbrengsten

De inzichten uit dit onderzoek zullen bruikbare tools opleveren voor professionals en vrijwilligers die met jeugd werken. Zij kunnen daarmee hun ondersteuning en hulpverlening tijdig aanbieden en beter afstemmen op wat jongeren in kwetsbare omstandigheden nodig hebben. Daarnaast zullen de uitkomsten ook gebruikt worden om onderwijs te ontwikkelen voor studenten aan de Hogeschool van Amsterdam (bij de opleidingen Social Work, Pedagogiek en Sociaal Juridische Dienstverlening) en voor professionals en vrijwilligers in de praktijk (in de vorm van een modulaire leergang).

Samenwerking van vier onderzoeksgroepen

Aan het onderzoek ‘Wat mij helpt: jongeren in kwetsbare omstandigheden aan het woord over beschermende factoren’ is een subsidie toegekend door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het onderzoek start in oktober 2021 en heeft een looptijd van 36 maanden. De betrokken onderzoeksgroepen zijn:

Meer weten over het onderzoek?

Bekijk de projectpagina of neem contact op met de projectleider Nesrien Abu Ghazaleh.