Kenniscentrum Maatschappij en Recht

‘Beter Bezwaarspel’ helpt juristen mensgericht te werken

28 okt 2021 09:00 | Faculteit Maatschappij en Recht

In samenwerking met bezwaarbehandelaars heeft het lectoraat Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam een intervisiespel ontwikkeld: Het Beter Bezwaarspel. Het spel is gemaakt om een oplossings- en mensgerichte werkwijze te ondersteunen. Tijdens een presentatie op 27 oktober nam Michiel Scheltema, expert op het gebied van het bestuursrecht, een eerste exemplaar van het spel in ontvangst.

In Nederland werken ca. 1700 bezwaarjuristen aan de afhandeling van bezwaarschiften van burgers en bedrijven. Zij spelen een belangrijke rol om de menselijke maat van de bezwaarschriftprocedure te bewaken (en de kinderopvangtoeslagaffaire heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk dat is). Recent onderzoek van het lectoraat in vijf Noord-Hollandse gemeenten heeft laten zien dat de beroepshouding van de bezwaarjurist een van de doorslaggevende factoren is voor een mens- en oplossingsgerichte bezwaarprocedure.

Dezelfde taal spreken

Bedoeling van het spel is om bezwaarjuristen op een laagdrempelig wijze kennis te laten maken met de nieuwste inzichten uit het tweejarig onderzoek. Aan de hand van zes stappen uit de bezwaarschriftprocedure reflecteert de speler op hoe je te werk gaat bij het behandelen van bezwaarschriften, en in hoeverre dat anders of beter kan. Nick Steenhagen, bezwaarjurist gemeente Purmerend: 'Door het spel gaan bezwaarbehandelaars dezelfde taal spreken. Het nodigt uit tot het gesprek.' Samen met het ‘Handboek oplossingsgericht werken bij bezwaar’ vormt het de afsluiting van het tweejarige onderzoek.

Michiel Scheltema: 'Het spel is wetenschappelijk onderbouwd, het kent een onderzoeksfase, een experimentfase en een reflectiefase. Het spel past bij de responsieve overheid.'

Michiel Scheltema

Michiel Scheltema is voormalig regeringscommissaris voor de algemene regels van het bestuursrecht en één van de motors achter de zogenoemde informele aanpak bij bezwaar. Hij was als speciale gast aanwezig om het spel in ontvangt te nemen tijdens de presentatie op de Hogeschool van Amsterdam.

Het spel aanvragen

Bezwaarbehandelaars en andere geïnteresseerden kunnen het spel kosteloos aanvragen op: www.hva.nl/beterbezwaarspel.