Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leerwerkplaatsen voor innoverende onderwijsvormen

16 jun 2021 15:15 | Faculteit Maatschappij en Recht

Vrijdag 11 juni werd het eerste jaar van de leerwerkplaats ‘Onbegrepen gedrag’ feestelijk afgesloten in de Posthoornkerk. Bijzonder aan deze leerwerkplaats is dat studenten van zowel mbo (de ROCs Amsterdam en TOP) als hbo (HvA Social Work) hier gezamenlijk leren in de praktijk.

Rick Kwekkeboom, lector Langdurige Zorg en Ondersteuning, reikte de studenten hun deelname-certificaten uit. “De studenten hebben laten zien dat ze, ook in coronatijden, in staat blijken tot het leveren van topprestaties in het adequaat ondersteunen van mensen die, om wat voor reden dan ook, onbegrepen gedrag vertonen.”

Studenten kregen hun certificaten corona-proof uitgereikt in de Posthoornkerk

Onderwijs op de werkplek

De leerwerkplaats is onderdeel van het project Buurtverbinding, waar de HvA via het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning bij is aangesloten. Buurtverbinding is een initiatief voor hybride onderwijs: het op de werkplek, in de praktijk zelf opleiden van studenten.

Onlangs werd bekend dat dit project wordt uitgebreid. Er zullen vier tot vijf ‘labs’ worden opgezet bij welzijnsorganisaties in Amsterdam, waarvan de professionals gaan fungeren als praktijkbegeleiders van, ook nu weer, mbo- én hbo-studenten. Rick Kwekkeboom: “De docenten van de opleidingen komen naar de locaties, geven daar hun lessen, maar – en dat is de crux – doen daar zelf ook praktijkervaringen op. Deze kunnen zij op hun beurt weer inbrengen in de curriculae. Hierdoor ontstaat levendig én op de actuele situatie toegesneden onderwijs, waarin niet alleen kennis wordt overgedragen, maar ook juist kennis én ervaring samen worden ontwikkeld.”

Het is de bedoeling dat het thema ‘onbegrepen gedrag’ opnieuw een plek gaat krijgen het samenwerkingsverband van de ROC’s en HvA. “Maar de opbrengsten van deze leerwerkplaatsen gaan verder: ze kunnen de basis vormen voor nieuwe, motiverende onderwijsvormen, die zowel studenten, docenten als professionals in de beroepspraktijk bij de les houden.”

Onderwijsinnovatie koesteren en verduurzamen

HvA-docent Liesbeth Verkuyl en Rick Kwekkeboom beschrijven in een artikel aan de hand van hun ervaringen met deze leerwerkplaats wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle ontwikkeling en uitvoering van hybride onderwijsaanbod.