Kenniscentrum Maatschappij en Recht

'Niet doorslaan met klimaat'?

1 mrt 2021 16:00

Hoe zorgen over klimaatverandering ons aanzetten tot actie. In dit artikel van lector Reint Jan Renes, gebaseerd op twee in het artikel genoemde publicaties, lees je er meer over.

Afgelopen jaar heeft laten zien dat in het geval van een pandemie radicale veranderingen mogelijk zijn wanneer een overheid alle middelen inzet om deze te realiseren. Om harde maatregelen te kunnen nemen, is het echter belangrijk dat mensen de urgentie ervaren om in actie te komen en dat er voldoende draagvlak is voor beleid. In de context van klimaatverandering laat een recente studie van Bouman en collega’s zien dat het hebben van serieuze zorgen een cruciale rol speelt bij in actie komen voor het klimaat en het ondersteunen van klimaatbeleid.