Kenniscentrum Maatschappij en Recht

'Maar ik heb wel mensen te helpen'

een artikel uit het magazine 'Op afstand nabij' van de Werkplaatsen Sociaal Domein

30 mrt 2021 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

In dit artikel nemen Saskia Welschen en Pamela Lucas je mee in hun bevindingen over hoe informele (vrijwillige) en formele (betaalde) sociaal werkers zich in coronatijd herpositioneren in de onderzoeksbuurt Holendrecht (Amsterdam Zuidoost). Welke ontwikkelingen zien de sociaal werkers sinds corona bij hun doelgroep(en), welke impact heeft de coronacrisis op hoe ze te werk gaan en op hun eigen welzijn?

Buurten die in beleidstermen worden aangeduid als ‘aandachtsbuurt’ of ‘ontwikkelbuurt’ worden doorgaans zwaarder getroffen door de coronacrisis: er is sprake van meer risico op ziekte en een grote sociaaleconomische impact, omdat veel bewoners een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt. Veel gezinnen zijn klein behuisd en kunnen daardoor veel moeilijker afstand houden. De inperking van familie- en groepsleven, dat juist in bepaalde gemeenschappen zo essentieel wordt gevonden, komt hard aan. Informeel sociaal werk speelt in buurten als deze vaak een belangrijke rol: het vult een gat dat ontstaat door een gebrekkige aansluiting tussen formeel sociaal werk en bewoners.

We bespreken hoe sociaal werkers vanuit formele en informele posities zich aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Welke beperkingen en welke mogelijkheden zien zij sinds corona? En wat zijn hierbij interessante verschillen tussen formeel en informeel?