Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samen leren over opvoeden in het jongerenwerk

26 jan 2021 17:07

Lectoraat Youth Spot heeft in de afgelopen vijf maanden een leerlijn ‘Pedagogisch handelen’ uitgevoerd in samenwerking met jongerenwerkers, inhoudelijk deskundigen, studenten en docenten.

Aanleiding voor dit project was de behoefte van jongerenwerkers en hun organisaties om meer duidelijkheid te krijgen over hoe jongerenwerkers invulling geven aan hun opvoedrol (pedagogisch handelen).

September 2020 zijn 21 studenten van de minor Jongerenwerk, gestart met het afnemen van interviews en observaties in de praktijk van 14 jongerenwerkers, werkzaam in zeven organisaties. Vervolgens hebben studenten hun bevindingen onderbouwd met literatuur. Via het inbrengen van casuïstiek uit alledaagse opvoedsituaties en reflectie daarop aan de hand van literatuur is het pedagogisch handelen van jongerenwerkers ontrafeld.

Op 21 januari 2021 is de leerlijn succesvol afgerond tijdens een online-bijeenkomst. Betrokkenen reflecteerden op de nieuwe inzichten en hun leerproces. Jongerenwerkers gaven aan bewuster te zijn geworden van hun pedagogisch handelen, dat het belangrijk is om praktijk en theorie samen te brengen en dat het volgen van de leerlijn hen helpt in het legitimeren van hun handelen.

‘Dit is echt ontzettend waardevol met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het werkveld. Mijn dank is groot hiervoor en bedankt voor de samenwerking’ (jongerenwerker)

‘Ik wil nog even benadrukken dat dit project toch maar laat zien hoe waardevol het is om theorie en praktijk samen te brengen!’ (jongerenwerker)

‘Het was erg leuk om samen tot deze bevindingen te komen! Hoewel het allemaal online was, is de leerlijn leerzaam geweest en neem ik dit zeker mee in de toekomst’ (student)

‘Het onderzoek heeft mij een dieper inzicht gegeven in hoe het jongerenwerk in elkaar zit’ (student)

Eindproducten van dit project worden verwacht in 2021 en bestaan uit een routekaart voor professionals, een wetenschappelijk artikel, een handboek Pedagogisch handelen in het jongerenwerk en een professionele leerlijn die bruikbaar is voor de praktijk.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van de Werkplaats Jongerenwerk. In de Werkplaats Jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor ‘Jongerenwerk in de grote stad’ samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, onder begeleiding van docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit.

Dit jaar participeerden jongerenwerkers en deskundigen van de jongerenwerkorganisaties: JoU - Dock – Dynamo – perMens – Swazoom – Meerwaarde – Combiwel.

Voor meer informatie zie de projectpagina of neem contact op met Evelien Rauwerdink-Nijland