Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Eindproducten project jongerenwerk en onderwijs samen (JOS)

Versterken samenwerking in preventie radicalisering en polarisatie

16 dec 2020 15:53

Hoe kan de samenwerking tussen jongerenwerk en Voortgezet Onderwijs (VO) worden versterkt zodat het via het bevorderen van een positief pedagogisch klimaat bijdraagt aan de preventie van radicalisering en polarisatie?

Het afgelopen jaar heeft Youth Spot samen met Jongerenwerkorganisatie Utrecht (JoU) en acht VO-scholen gewerkt aan een onderzoek om hier antwoord op te vinden. Van dit onderzoek zijn de eindproducten nu beschikbaar.

Tijdens het project werden praktijkverbeteringstrajecten tussen Jongerenwerkorganisatie Utrecht (JoU) en acht Voortgezet Onderwijs scholen in Utrecht gemonitord met als doel zicht te krijgen op hoe de samenwerking versterkt kan worden. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP) en de gemeente Utrecht, en leverde twee eindproducten op: een leerlijn voor jongerenwerkorganisaties en VO-scholen waarmee zij zelfstandig hun samenwerking kunnen versterken en een reader met tips voor het versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en VO-scholen in de praktijk.

Eindproduct 1: Leerlijn Versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs

Deze leerlijn is bedoeld voor jongerenwerkorganisaties en scholen die hun samenwerking willen versterken om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een positief pedagogisch klimaat op school, een positieve ontwikkeling van jongeren, en preventie van polarisatie en radicalisering. Met behulp van deze leerlijn kunnen jongerenwerkorganisaties en VO-scholen gedurende vier maanden hun huidige of beoogde samenwerking in beeld brengen, actieplannen maken en uitvoeren om hun samenwerking te versterken, en evalueren in hoeverre de onderlinge samenwerking is versterkt.

Eindproduct 2: Reader Tips voor versterken samenwerking Jongerenwerk en Onderwijs

Deze reader is bedoeld voor VO-scholen en jongerenwerkorganisaties die met elkaar (willen gaan) samenwerken en andere geïnteresseerden in de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs. In deze reader vind je tips voor:

  • het realiseren van randvoorwaarden voor samenwerking tussen jongerenwerk en VO-scholen,
  • het bevorderen van werkzame elementen in de samenwerking tussen jongerenwerk en VO-scholen,
  • hoe om te gaan met dilemma’s bij het versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs in de praktijk.

Meer producten en projecten Samenwerking Jongerenwerk en VO-onderwijs

Inmiddels heeft Lectoraat Youth Spot vier projecten uitgevoerd naar de samenwerking tussen Jongerenwerk en Voortgezet Onderwijs. De verschillende projecten en eindproducten zijn te vinden op de projectpagina THEMA: Samenwerking Jongerenwerk en Voortgezet Onderwijs. Een artikel over ‘Werkzame elementen in de samenwerking tussen jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs’ is ingediend bij een tijdschrift en verspreiden we na publicatie. Ook zijn er plannen voor het ontwikkelen van een monitorinstrument om randvoorwaarden, werkzame elementen en uitkomsten van samenwerking te meten en voor het bieden van een leeromgeving waarin jongerenwerk en VO-scholen hun samenwerking kunnen versterken.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de projecten en eindproducten kunt u contact opnemen met Willeke Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 42 10 01 83.