Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samenhang in de ouderenzorg – waarom gaat het nu dan wel lukken?

Blog van Lector Rick Kwekkeboom op website Zorg & Sociaalweb

2 okt 2020 13:55

Rick Kwekkeboom schreef voor de website van Zorg & Sociaalweb een blog over samenhang in de ouderenzorg en in het bijzonder over een onlangs uitgebracht advies door de commissie ´Toekomst zorg thuiswonende ouderen´.

De commissie noemt het advies een ´REISadvies´. Dit staat voor Regie, Eenvoudig, Integraal en Samenwerking en geeft aan dat voor de te nemen stappen de tijd genomen moet worden, als het ware een reis moet worden gemaakt. De implementatie van het advies moet een gezamenlijke reis worden, want om de REISdoelen te kunnen realiseren moeten veel veranderingen worden doorgevoerd en dat kan niet in een keer.

Het REISadvies biedt wel een goed overzicht van deze noodzakelijke veranderingen, maar wat zijn de consequenties als het REISdoel niet bereikt wordt?