Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Afscheidsrede lector Judith Metz

gehouden op 1 oktober 2020

15 okt 2020 15:34

Op 1 oktober nam Judith Metz als lector Youth Spot – Jongerenwerk, afscheid van de Hogeschool van Amsterdam. Per 1 september is zij gestart als lector Social Work aan hogeschool Saxion. Judith Metz begon in januari 2010 bij de Hogeschool van Amsterdam als programmaleider van Youth Spot en is in oktober 2013 benoemd tot lector. Onder haar begeleiding is het lectoraat Youth Spot uitgegroeid tot een landelijke, toonaangevende samenwerking van veertien jongerenwerkorganisaties en twee Amsterdamse opleidingsinstituten, die zich richt op kennisontwikkeling in de driehoek onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs om zo bij te dragen aan de doorlopende professionalisering van het jongerenwerk.

Afscheidsrede was via livestream te volgen

Judith Metz hield haar afscheidsrede ‘Samen bouwen aan de fundering van het jongerenwerk’ in de Q-Factory, Amsterdam. In verband met de maatregelen rondom het cornonavirus waren hierbij slechts enkele mensen aanwezig. Samenwerkingspartners, collega's en andere belangstellenden konden deze rede via een livestream volgen.

Wil je de rede bekijken dan kan dat via een van de onderstaande links.

Publicatie afscheidsrede

Er is ook een publicatie van de afscheidsrede beschikbaar. HIeronder een link naar de publicatie.