Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Een junior onderzoeker stelt zich voor

27 jan 2020 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Hoi, ik ben Koen Otte, en zoals sommigen van jullie misschien al weten, ben ik sinds september 2019 in dienst bij het Lectoraat Armoede Interventies bij het AKMI als junior onderzoeker. Wellicht is het dus wat laat voor een voorstelrondje, daarom zal ik pogen uit de doeken te doen hoe de afgelopen vier maanden tot nu toe zijn bevallen.

Ik draai sindsdien mee met het deelnemersonderzoek van Van Schulden Naar Kansen, een meerjarig onderzoek met als doel inzicht te krijgen in de ervaren meerwaarde van deelname aan de verschillende projecten die in het onderzoek worden geëvalueerd, en het project RAAK-MKB, wat loopt sinds april 2019, en welke als doelstelling heeft bewindvoerders te ondersteunen bij de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking. Wat ik vooral heb gemerkt tot nu toe is dat de twee projecten erg van elkaar kunnen verschillen. Waar VSNK al lang loopt en ik er midden in val, maak ik RAAK relatief vanaf het begin mee. Bij VSNK is al in zekere mate vastgelegd hoe er gehandeld moet worden bij bepaalde zaken en wordt er gewerkt met vaste ‘rondes’, waar ik bij RAAK relatief de vrijheid heb om zelf in te vullen hoe ik het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek uitvoer. Bij VSNK is er al sprake van een enorme hoop data, waar RAAK een relatief kleine dataset betreft. Beide projecten dragen op hun eigen manier sterk bij aan mijn ontwikkeling en hier ben ik zeer content mee.

Wat mij daarnaast vooral erg bevalt aan het werk bij de HvA zijn, hoewel het wellicht wat clichématig in de oren klinkt, de collega’s. Het zijn toch de mensen waar je een groot deel van de week mee moet omgaan. Toen ik begon in september werd ik gelijk warm opgevangen en mee ‘uitgevraagd’ op lunch. Ook is er, tussen het werk door en niet geheel onbelangrijk, ruimte voor een grapje en een beetje luchtigheid hier en daar. Wat ik daarnaast ook als erg prettig ervaar, is dat er voldoende ruimte is om te leren; indien ik ergens tegenaan loop of ergens niet uit kom, is er veel mogelijkheid tot hulp van anderen. Al met al kan ik wel zeggen dat hier sprake is van topcollega’s.

Concluderend kan ik dus niet anders zeggen dat ik mijn eerste 4 maanden als bijzonder positief heb ervaren.