Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

HvA-onderzoek wint derde prijs Raak Award 2016

30 nov 2016 16:00 | Afdeling Communicatie

Het onderzoek ‘Beter opsporen met het lab op zak’ van het lectoraat Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is vandaag in de prijzen gevallen tijdens het SIA congres 2016. HvA-lector Christianne de Poot ontving in de Fokker Terminal in Den Haag uit handen van juryvoorzitter Margo Brouns een prijs van € 2500. Dit bedrag behoort bij de derde prijs voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek.

Foto: Sven Weijman. V.l.n.r.: dagvoorzitter Jim Jansen, HvA-onderzoekers Anna Mapes en Madeleine de Gruijter, juryvoorzitter Margo Brouns en HvA-lector Forensisch Onderzoek Christianne de Poot

Plaats delict

Het HvA-onderzoek ‘Beter opsporen met het lab op zak’ laat zien hoe forensische rechercheurs met mobiele technieken snel en veilig sporenanalyses kunnen verrichten op een plaats delict. Sporenanalyses vinden nu nog plaats in het forensisch lab, maar kunnen met moderne technieken als mobiele dna-analyse (dna-analyse op de plaats delict met behulp van een mobiel dna-apparaat) buiten het lab door de politie zelf worden uitgevoerd.  Door de mobiele sporenanalyse, ‘het lab op zak’ wordt het opsporingsproces versneld, wat meer kansen biedt voor de opsporing van een delict. In het onderzoek is fundamentele kennis vergaard over het zoeken en waarderen van sporen op een plaats delict en over mogelijkheden om dit proces met trainingen en met nieuwe technieken te verbeteren.

Juryoordeel

In haar toelichting op de derde prijs prees de jury het HvA-onderzoek zowel vanwege de aanpak als de uitwerking ervan. “In dit onderzoek”, aldus de jury, “ hebben alle relevante partijen, politie, Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut nauw samengewerkt met de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam. De experimenten werden met de professionals uit de praktijk – rechercheurs – uitgevoerd. Bovendien is niet alleen kennis verkregen over het werken met mobiele technieken, waar het onderzoek voor opgezet was, maar ook basale kennis over opsporen. Dit resulteerde in een brede internationale belangstelling voor het onderzoek en intensieve samenwerking met partijen in het buitenland.”

Impact

De jury benadrukte dat het onderzoek, hoewel het een relatief klein vakgebied betreft, “grote impact kan hebben op de uitvoering van recherchewerk en op de kans misdaden op te lossen.”  De jury waardeerde in haar oordeel ook het feit dat “de onderzoekers nu ook de volgende stap willen zetten en via experimenten willen kijken in hoeverre mobiele DNA-technieken ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet en willen onderzoeken wat de juridische consequenties daarvan zijn.” Hiermee geven zij volgens de jury “duidelijk invulling aan de praktijkgerichtheid van het onderzoek.”

 

Verhogen

De Raak-awards worden sinds 2011 jaarlijks toegekend door het SIA, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek. SIA wil met deze prijs de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen verhogen. Dit jaar waren er 25 onderzoeken vanuit hogescholen bij SIA ingediend. Tien daarvan zijn geselecteerd en dongen vandaag mee naar een Raak-award. Bij het beoordelen van deze onderzoeken lette de jury op de relevantie van het onderzoek voor onderwijs en praktijk, op de doorwerking ervan naar het onderwijs en de praktijk en op de mate van  innovatie van het onderzoek.

De eerste prijs van de Raak award 2016 ging naar de NHL Hogeschool met het onderzoek ‘Smart Vision for Unmanned Aerial Vehicles”. De tweede prijs was voor de Hogeschool Leiden voor het onderzoek ‘Next-gen MALDI-tof. Naast de vakjuryprijzen was er ook een publieksprijs. De aanwezigen op het SIA congres gaven deze prijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor het onderzoek “Microbiële olie op maat”