Kenniscentrum Techniek

Vraag en aanbod in duurzame energie (Uurmatching)

Hoe richt je het energieverbruik in gebouwen flexibel in?

Project

Van windenergie tot zonnepanelen: steeds meer energie is afkomstig van bronnen met een aanbod dat afhankelijk is van het weer. Dat vraagt om flexibiliteit in energieverbruik. In Uurmatching onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hoe je systemen in gebouwen, zoals die voor klimaatbeheersing, hiertoe anders kunt inzetten.

U vraagt, wij leveren. Dat is het uitgangspunt in de huidige energievoorziening. Met de opmars van windenergie, zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen gaat dit systeem op zijn kop. Veel van deze bronnen zijn afhankelijk van het weer en leveren een variabele hoeveelheid energie; energie die slechts beperkt opgeslagen kan worden in accu’s en naar verwachting duurder wordt op momenten dat er weinig zon en wind is. ‘Het verbruik moet daarom afgestemd worden op de energie die op een bepaald moment beschikbaar is,’ zegt Peter Quaak, docent-onderzoeker en projectleider bij de HvA. ‘De kunst is dit zo te doen dat we als gebruikers zo min mogelijk inleveren op gemak en comfort.’

Flexibel energieverbruik

In Uurmatching onderzoekt de HvA samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en energieleverancier Vattenfall hoe je het energieverbruik in kantoorgebouwen flexibel kunt inrichten. Denk bijvoorbeeld aan systemen voor klimaatbeheersing: kun je die bijvoorbeeld zo instellen dat het gebouw bij een energieoverschot in het net opwarmt naar 22 graden Celsius en bij een tekort afkoelt naar 19 graden Celsius? Aan boilers voor warm water: in hoeverre kun je spelen met het tijdstip van vullen? En aan vriezers die bij een energieoverschot gaan tot min 20 graden Celsius of zelfs lager, en bij een energietekort tot min 18 graden Celsius.

Systematische aanpak

De projectpartners houden alle gebouwen op het Science Park van de UvA systematisch tegen het licht: welke aanpassingen kan en moet je doen om het energieverbruik flexibel te maken, hoeveel kost het en wat levert het op? Welke technologische ontwikkelingen zijn nodig om de benodigde aanpassingen door te voeren? Ze bestuderen hierbij uiteenlopende groepen apparaten, van systemen voor klimaatbeheersing en luchtverversing op kantoor tot koelkasten en vriezers in onderzoekslaboratoria. De onderzoekers ontwikkelen daarnaast rekenmodellen waarmee ze de temperatuur in gebouwen kunnen voorspellen. Ook bouwen ze een concrete business case.

Resultaten

Uurmatching levert praktische handvatten op voor een flexibele inrichting van klimaatbeheersing en andere elektrische systemen in gebouwen. De UvA, HvA, Vattenfall en andere bedrijven en instellingen kunnen hun panden hiermee nog verder verduurzamen.

Onderwijs

Vierdejaarsstudenten Sustainable Energy Systems (SES) van de HvA verdiepen zich in het flexibele gebruik van een warmtepomp bij een van de gebouwen op de Amstel Campus van de HvA. Daarnaast kijken ze naar de mogelijkheden voor flexibel energiegebruik in de diverse onderzoekslaboratoria die op het Science Park gevestigd zijn.

Partners

Uurmatching wordt uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat Energie en Innovatie van de HvA, met ondersteuning van de Facilitaire Dienst van de HvA en de UvA. De facilitaire dienst is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, inclusief het energiegebruik. Vattenfall, per 1 januari 2022 energieleverancier van UvA/HvA, vertegenwoordigt in het project de belangen van de energieleverancier. Het onderzoek sluit daarnaast aan bij het eigen onderzoek van Vattenfall op dit gebied.

Lectoraat Energie en Innovatie

Uurmatching wordt uitgevoerd binnen het lectoraat Energie en Innovatie van de HvA. Het project ligt deels in het verlengde van het project Energy Measurement & Monitoring, and Energy Reduction. De twee projectteams wisselen onderling kennis uit op het gebied van efficient energiegebruik en de mogelijkheden van vraagsturing.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 18 april 2024

Project Info

Startdatum 01 mrt 2021
Einddatum 28 feb 2023

Contact