Kenniscentrum Techniek

Monitoring EV Laadinfrastructuur

Project

Nederland is wereldwijd één van de koplopers op het gebied van elektrische mobiliteit. Naast een aantrekkelijk subsidieklimaat voor elektrische auto’s is één van de succesfactoren de voortvarende ontwikkeling van publiek toegankelijke laadinfrastructuur. Eind 2014 waren er in Nederland meer dan 5.000 openbare en 5.000 semi-openbare oplaadpunten. In het Energieakkoord is de ambitie uitgesproken dat het elektrische wagenpark in 2020 moet zijn gegroeid naar 200.000 elektrische auto’s. Een voorwaarde hierbij is een goed functionerende laadinfrastructuur. De vraag is hoe de huidige infrastructuur het beste kan worden uitgebreid en het voor bedrijven aantrekkelijk te maken in de markt van laadinfrastructuur te stappen.

Welke oplaadpunten doen het goed, en welk worden nauwelijks gebruikt? Hoe kunnen we verschillen in laadpaalgebruik verklaren? Kunnen we voorspellingen maken hoe effectief een nieuw te plaatsen paal zal worden gebruikt? En hoeveel laadpalen moeten gemeenten installeren als de elektrische auto markt zou verdubbelen in 2018? Dit zijn enkele van de vragen die het onderzoeksprogramma voor gemeenten en bedrijven middels (big) data-analyse onderzoeken.

Momenteel zijn gemeenten leidend in het ontwikkelen van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur. In drie jaar tijd hebben de 4 grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de “G4”) een netwerk van meer dan 2500 laadpunten gerealiseerd. Professionals in het werkveld van elektrisch vervoer zoeken naar mogelijkheden om de groei van openbare laadinfrastructuur te optimaliseren en te borgen. Dit is een grote uitdaging in het licht van de verwachte groei van het aantal elektrische voertuigen, de ambitie om de komende twee jaar het aantal laadpunten in de grote steden te verdubbelen en de eindigheid van publieke gelden voor het realiseren van openbare laadinfrastructuur.

Sinds 2013 voert het Urban Technology onderzoeksprogramma van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in opdracht van de gemeente Amsterdam analyses uit naar laadgedrag op hun publieke laadnetwerk. In 2014 hebben ook de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Den Haag zich aangesloten bij dit onderzoek. De gemeenten stellen hiervoor de laaddata beschikbaar aan de HvA.

Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Nuon, Overmorgen.

Hoofddoel van het project is om middels intelligente verwerking en analyse van laaddata, gemeenten en bedrijven te ondersteunen bij het optimaliseren van de inzet, uitrol en het gebruik van publieke laadinfrastructuur.

  • Het borgen van de kwaliteit van de data en daarop uitgevoerde analyses met behulp van een effectieve database-infrastructuur.
  • Het verhogen van de effectiviteit van de publieke oplaadinfrastructuur van de gemeenten middels monitoring en analyse van de data.

  • Een geautomatiseerde, beveiligde en gedocumenteerde database waarin de opgeschoonde laaddata van de gemeenten zijn opgeslagen.
  • Digitaal toegankelijk E-mobility Dashboard waarop gestandaardiseerde maandelijkse rapportages van het gebruik van de publieke laadinfrastructuur in de gemeenten worden weergegeven.
  • Beschikbaarheid van de meest recente versie van de database en het E-mobility Dashboard voor gebruikers bij de gemeenten.
  • Wetenschappelijke en vakpublicaties over het gebruik van de publieke laadinfrastructuur in de G4.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over wat dit project u te bieden heeft, neem dan contact op met projectleider E-mobility Simone Maase: s.j.f.m.maase@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 15 jan 2015

Contact