Kenniscentrum Techniek

Rethinking Amsterdam Waste to Upcycling (RAW2U)

Circulair systeem voor grof en bijzonder afval in de gemeente Amsterdam

Project

Afgedankte spullen, zoals bankstellen en matrassen, belanden meestal bij het grof vuil en vervolgens in de verbrandingsoven. Zonde, vindt de gemeente Amsterdam, want de producten en de onderdelen en materialen waar ze uit bestaan, zijn vaak nog goed bruikbaar. Geheel in lijn met haar ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn, wil de gemeente ook circulair omgaan met bijzonder en grof afval. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontwikkelt daarvoor een toekomstvisie en bijpassende onderzoeksagenda.

Grof afval op straat

Bijzonder en grof afval, dat is alles wat niet in de huisvuilcontainer past of hoort. In Amsterdam gaat het om zo’n 20% van het huishoudelijk afval. Door het te verbranden gaat de waarde van deze spullen en materialen verloren, terwijl zij juist kansen bieden voor hogere verwaarding, bijvoorbeeld door ze een tweede leven te gunnen in dezelfde functie, of de onderdelen of materialen te gebruiken in nieuwe producten.

Systeemverandering

Anders met deze afvalstroom omgaan heeft veel voeten in de aarde. Burgers moeten bijvoorbeeld hun afval anders aanbieden en de gemeente moet anders inzamelen met alle gevolgen voor de logistiek daar omheen. Maar ook wetgeving moet aangepast worden, want juridisch gezien mag afval nu alleen als afval worden gebruikt. Kortom, een compleet systeem moet op de schop.

Toekomstbeeld & onderzoeksagenda

Hoe ziet dat nieuwe systeem er uit? En hoe bereik je de gewenste situatie? De gemeente Amsterdam heeft een aantal pilots gestart, zoals kleinere inzamelpunten in de buurt, maar heeft behoefte aan één overkoepelende visie. Experts van het onderzoeksprogramma Urban Technology (UT) schetsen dat toekomstbeeld vanuit verschillende HvA-disciplines. Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen coördineert dit proces.

Multidisciplinaire aanpak

Stap één in het proces is een consultatieronde langs de betrokken HvA-disciplines Circulair Ontwerpen en Ondernemen, Digitale Productie, City Logistiek, Data Science, Bouwtransformatie, Psychologie voor een Duurzame Stad. Bijvoorbeeld met psychologie-vragen als: hoe zorg je dat burgers hun afval anders aanbieden? En wat moet je daarvoor onderzoeken? Daarnaast organiseert het onderzoeksteam workshops met medewerkers van de gemeente om het gezamenlijke toekomstbeeld te finetunen, kennishiaten te identificeren en de mogelijke onderzoeksbijdrage daaraan van de HvA te bepalen.

Rapportage

Na afloop van het project levert het onderzoeksteam een rapportage op met:

  • Een overzicht van de huidige kennis, informatie en ideeën van de gemeente Amsterdam en de HvA
  • Een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld & de visualisatie daarvan
  • Een bij het toekomstbeeld passende UT-HvA onderzoeksagenda
  • Inzicht in subsidiemogelijkheden voor het onderzoekstraject

Inge Oskam, lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen: 'In dit project komt de multidisciplinaire slagkracht van de HvA goed uit de verf. Een systeemverandering moet vanuit allerlei kanten belicht worden. Vanuit de technische kant, maar ook vanuit de business kant, de logistiek, en, niet onbelangrijk: vanuit kennis van de wensen en behoeften van de burger. In dit project komt alles samen.'

Thema voor studenten

De uitdaging van de gemeente Amsterdam (de transitie naar een meer circulair systeem voor spullen) is het overkoepelende thema voor de studenten die van september 2019 tot februari 2020 de HvA-brede minor ‘Circulaire Stad’, of het vierdejaars vak ‘Product Service Combinatie’ van de opleiding Industrial Design Engineering volgen.

Lees meer:

Lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Grof afval op straat
Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 30 apr 2020

Contact

Yanti Slaats