Kenniscentrum Techniek

20 jaar praktijkgericht onderzoek

‘We mogen trots zijn op wat we bereikt hebben’

4 jul 2023 13:35 | Kenniscentrum Techniek

Grote subsidies, prestigieuze prijzen en talloze innovatieve oplossingen waar ondernemers en beleidsmakers mee aan de slag kunnen. Het praktijkgerichte onderzoek aan de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft in de afgelopen 20 jaar haar sporen verdiend. Reden voor een feestelijke bijeenkomst op 29 juni 2023.

Welke HvA-lector won in 2021 de IXA award? Welke minoren zijn opgezet naar aanleiding van onderzoek? En welke docent-onderzoeker kreeg als eerste een NWO-beurs toegekend voor zijn of haar promotieonderzoek? Deelnemers aan de bijeenkomst moesten soms diep in hun geheugen graven bij de quiz die op het programma stond.

Enorm gegroeid

In 20 jaar tijd is er dan ook veel gebeurd in het onderzoek aan de faculteit Techniek. ‘We zijn enorm gegroeid, zowel in omvang als in professionaliteit,’ zei Inge Oskam, onderzoeksdirecteur van de faculteit Techniek, lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen en al ruim 15 jaar bij het praktijkgerichte onderzoek betrokken.

Ook de relatie met onderwijs wordt steeds hechter. ‘We zetten telkens weer nieuwe stappen om onderzoek, praktijk en onderwijs bijeen te brengen. Nu ook weer, met de Community of Practices (COP’s) die na de zomervakantie van start gaan.’

Groeien ging zeker in het begin niet zonder slag of stoot, zo bleek tijdens het interview van Otto de Graaf, voormalig projectleider en subsidieadviseur bij de HvA, met lector Mainport Logistiek Dick van Damme. De lector was indertijd aangesteld om het praktijkgerichte onderzoek binnen de HvA op te zetten. ‘Het was pionieren in alle opzichten,’ aldus Van Damme. ‘Ik had als academicus geen ervaring met het hbo, en stuitte bij docenten op weerstand. Gelukkig ontstond er geleidelijk aan steeds meer draagvlak voor de nieuwe koers.’

Buitenboordmotor

Het Centre of Expertise City Net Zero (CNZ) moet ervoor zorgen dat het onderzoek bij de HvA een nog grotere vlucht neemt. ‘Je kunt ons beschouwen als een buitenboordmotor die onderzoek versnelt en verbreedt,’ legde programmamanager Felia Boerwinkel uit in haar verhaal. ‘We werken HvA-breed en kijken dus voorbij faculteiten en disciplines. Daarbij richten we ons op grote maatschappelijke transities – onderwerpen die naadloos aansluiten bij de thema’s waarop de faculteit Techniek zich profileert.’ Integraal werken en van elkaar leren zijn daarbij belangrijke kernwaarden.

Interactief en bottom-up

Ook Esther Ras, decaan van de faculteit Techniek, benadrukte in haar verhaal het belang van samenwerking. ‘We kunnen nog zulke mooie oplossingen bedenken, maar als we dit niet samen met de gebruiker doen, dan heeft het geen zin,’ aldus Ras. ‘Een interactieve, bottom-up aanpak is cruciaal.’

Ras verwees naar een onderzoek dat ze tijdens haar studie aan de Vrije Universiteit deed, zo’n 20 jaar geleden. Het was een project dat veel indruk op haar maakte. ‘Ik verdiepte me in de implementatie van beleid tegen hiv-infecties in de allerarmste gebieden van Zuid-Afrika,’ vertelde ze. ‘Het bleek dat beleidsmakers niet goed keken naar hoe de lokale mensen met het probleem omgingen. Doordat ze geen rekening hielden met de praktijk sloeg bijna elke interventie de plank mis.’

Luisteren zonder oordeel

Het zijn inzichten die Ras ook nu nog meeneemt in haar werk. Ervaring opdoen met onderzoek is volgens haar belangrijk voor de professionals van morgen. Daarbij gaat het om meer dan alleen inhoudelijke kennis en vaardigheden als creatief en oplossingsgericht denken. ‘Kijken en luisteren zonder oordeel en met empathie zijn minstens zo belangrijk,’ benadrukte Ras. ‘En daar zijn we hier bij de faculteit Techniek gelukkig heel goed in.’

Lees meer over 20 jaar FT onderzoek