Kenniscentrum Techniek

‘Wij leveren kennis uit onderzoek, zij uit de praktijk'

Leven Lang Ontwikkelen: Leertraject Klimaatadaptatie

24 jan 2023 12:45 | Kenniscentrum Techniek

Welke weerslag heeft het veranderende klimaat rondom de Amsterdamse Zuidas? En met welke maatregelen kunnen we het gebied daaraan aanpassen? Met deze casus gingen medewerkers van de gemeente Amsterdam en Waternet afgelopen najaar aan de slag tijdens het Leertraject Klimaatadaptatie. In het kader van Leven Lang Ontwikkelen leiden de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de gemeente hiervoor samen tientallen nieuwe klimaatambassadeurs op. Wat levert dat op? Lisanne Corpel, coördinator van de cursus, vertelt.

De Amsterdamse Rivierenbuurt doet zijn naam eer aan: nu klimaatverandering vaker zorgt voor extreme regenval, heeft de wijk regelmatig te maken met wateroverlast. In 2014 kwamen verschillende straten zelfs zo ver onder water te staan dat bewoners op hun luchtbed door de straten konden peddelen. Inmiddels is er het nodige veranderd en zijn er verschillende klimaatbestendige maatregelen getroffen: van meer groen tot een waterberging onder de straat om regenwater op te vangen. Dat maakt het tot de perfecte bestemming voor een excursie binnen het Leertraject Klimaatadaptatie.

‘We nemen de deelnemers bewust mee naar plekken als de Rivierenbuurt, zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe klimaatadaptatie werkt. Dat maakt het onderwerp heel tastbaar’, zegt Corpel. Naast coördinator van het Leertraject Klimaatadaptatie is ze als onderzoeker verbonden aan het HvA-lectoraat Water in en om de Stad. In vijf cursusdagen nemen zij en haar collega’s de deelnemers mee langs verschillende thema’s: klimaatadaptatie en -verandering, wateroverlast en droogte, hitte en waterveiligheid, maatschappelijke kosten-batenanalyse en klimaatadaptief ontwerpen. Naast de excursies bestaat het leertraject uit theoriesessies gegeven door docenten van de Hogeschool en externen, praktijksessies, groepsopdrachten en een eindpresentatie.

Kennis uit onderzoek en praktijk

Afgelopen najaar bood de HvA het Leertraject Klimaatadaptatie voor de vierde keer aan. De ontwikkeling van het leertraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam. ‘Wij leveren kennis aan op basis van ons onderzoek, zij leveren kennis vanuit hun praktijkervaring’, legt Corpel uit. ‘Daarmee vullen we elkaar goed aan. De gemeente kiest steeds een gebied in de stad dat aandacht nodig heeft, zoals in dit geval de Zuidas. Vanuit de HvA leveren wij vervolgens de tools waarmee de cursisten een klimaatscan van het gebied kunnen maken en klimaatbestendige maatregelen op kunnen stellen. Als zij tijdens de eindpresentatie hun plannen presenteren, zijn er altijd collega’s van de gemeente aanwezig die werken aan het desbetreffende gebied. Zij kunnen dan inschatten welke plannen haalbaar zijn en kunnen er direct mee aan de slag.’

Dat de praktische insteek van de cursus goed werkt, blijkt uit de vele aanmeldingen en enthousiaste reacties van de deelnemers. ‘Er is binnen de gemeente veel behoefte aan klimaatambassadeurs’, merkt Corpel. ‘Zij weten welke vragen ze moeten stellen en wie ze moeten inschakelen om klimaatadaptatie in Amsterdam mogelijk te maken. Inmiddels hebben oud-deelnemers een eigen netwerk gevormd en zorgen ze ervoor dat bij nieuwe projecten tijdig over klimaatadaptatie wordt nagedacht, in plaats van pas aan het einde. Maar ook voor ons als onderzoekers is deze samenwerking met het werkveld heel waardevol. Door de cursus worden de nieuwste inzichten uit ons onderzoek meteen toegepast in de praktijk én kunnen we vragen uit het werkveld ophalen. Zo geven we samen een impuls aan de klimaatbestendige stad.’

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Leven Lang Ontwikkelen

Een Leven Lang Ontwikkelen: in onze snel veranderende maatschappij zijn leren en ontwikkelen vanzelfsprekende onderdelen van het leven geworden. Bij de Hogeschool van Amsterdam kun je kennis en vaardigheden ontwikkelen die belangrijk zijn voor je werk en carrière. Bekijk hier de andere opleidingen en cursussen.

Nieuwe sessie & open inschrijving

Vanwege de grote interesse vanuit diverse gemeenten, is er nu een open inschrijving ontwikkeld. Ben je medewerker van een gemeente en wil je meer weten over, of je aanmelden voor de volgende editie van het Leertraject Klimaatadaptatie? Dat kan op deze pagina .