Kenniscentrum Techniek

Inspiratie bij het realiseren van circulaire oplossingen

HvA-onderzoek Repurpose Driven Design and Manufacturing

9 mrt 2022 15:29

Van kinderwagen tot bolderkar en van Arena-zitje tot designerstoel. Onderzoeksproject Repurpose Driven Design & Manufacturing (REPURPOSE, 2019-2022) bewijst dat het kan: afgedankte materialen omtoveren in waardevolle nieuwe producten. De inzichten uit het onderzoek bieden bedrijven inspiratie en houvast bij het realiseren van circulaire oplossingen. Lees hieronder wat de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de afgelopen jaren zoal publiceerde over dit baanbrekende project.

Aanleding onderzoeksproject Repurpose

Vaak zijn oude producten te waardevol om te recyclen of zelfs te verbranden, maar voor zo’n specifiek doel ontworpen dat opknappen weinig zin heeft. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt in het project REPURPOSE nieuwe ontwerp- en businessstrategieën waarmee dit soort materialen toch een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

Lees meer over Repurpose

Samenwerking studenten, onderzoekers en praktijk

HvA-studenten Product Ontwerpen maar al te goed: zij deden in samenwerking met bedrijven onderzoek naar nieuwe ontwerp-, productie- en businessmodelstrategieën voor dit soort ‘Repurpose’-toepassingen. “Laten zien wat er allemaal mogelijk is, dat levert inspiratie op!”

Meer weten?

Presentatie op Dutch Design Week 2021

Oude ArenA stoelen, vrachtwagenzeilen en de gele NS-borden met treintijden: stuk voor stuk afgedankte producten en materialen die te waardevol zijn om weg te gooien. Maar hoe maak je er een nieuw product van? Onderzoekers en studenten van de HvA deden er samen met praktijkpartners, waaronder MKB-bedrijven uit Amsterdam onderzoek naar. Ze ontwikkelden strategieën voor ontwerp, productie en businessmodellen voor REPURPOSE-toepassingen.

De uitkomsten presenteerden ze tijdens de Dutch Design Week 2021.

Video: zo geef je afval een tweede leven

Oude kantoorkasten en stoffen gebruikt voor een tentoonstelling in het Rijksmuseum: onderzoekers, afstudeerders en partners van de HvA leggen in deze video uit hoe je er waardevolle producten van maakt.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Onderzoekers, afstudeerders en partners van de HvA leggen in deze video uit hoe je waardevolle producten maakt van afgedankte materialen. 

Hoe versterkt de HvA de transitie naar een circulair Amsterdam?

‘Het barst van de circulaire initiatieven in Amsterdam, maar om de ambitie van de gemeente voor 2050 te kunnen realiseren (een schone stad zonder restafval) moet de transitie sneller.’ Dat zegt Inge Oskam, lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). ‘Door nieuwe producten circulair te ontwerpen, maar ook door te kijken naar bestaande producten die worden afgedankt. ‘Ik zie veel kansen voor REPURPOSE: hergebruik van onderdelen in een andere functie.’

Lees het artikel

Publicatie

Dit boek laat zien wat repurpose is en welke bijdrage het levert aan de transitie naar een circulaire economie. Aan de hand van verschillende cases wordt duidelijk hoe ontwerpers en bedrijven repurpose hebben toegepast. Daarnaast wordt aan de hand van interviews ingegaan op kansen en belemmeringen in het ontwerpproces, de productie en marketing van repurpose-producten. Lees de publicatie

Partners

Repurpose is een samenwerking tussen kennisinstellingen (HvA en TU Delft), ontwerpers (Cartoni, Studio Hamerhaai, Tolhuijs Design en VerdraaidGoed), productbedrijven (Ahrend, Bugaboo, Springtime en Fiction Factory) en inzamelaars van reststromen (Groencollect, Renewi). Voor de overdracht van kennis werkt de HvA samen met netwerkorganisaties (FME) en platforms (CIRCO, Amsterdam Made).

Betrokken HvA-partijen

Onderzoeksprogramma Urban Technology, Lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen