Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Cool Towns helpt gemeenten bij hitteprobleem

Artikel in vakblad Groen over de eerste bevindingen in Europees project Cool Towns

13 mrt 2020 12:05 | Urban Technology

Wereldwijd wordt het steeds warmer. Vooral in steden blijft de warmte hangen door de bebouwing, met grote gevolgen voor de leefbaarheid. Een onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontwikkelt samen met onder andere Europese regio’s en gemeenten in het project Cool Towns oplossingen, zoals het plaatsen van bomen op de juiste plek. In vakblad Groen vertelt Gideon Spanjar, projectleider Cool Towns bij de HvA, over het belang van het onderzoek en de resultaten uit de eerste 1,5 jaar.

Hittestress vraagt van beleidsmakers de inrichting van de bebouwde omgeving te herzien en van ruimtelijke ontwerpers om met slimme ontwerpoplossingen te komen waar klimaatadaptatie als vanzelfsprekend onderdeel van is, zoals beschreven in Vakblad Groen. ‘Vooral bij kleine en middelgrote gemeenten kunnen kennis en capaciteit om hittestress in kaart te brengen ontbreken’, stelt Spanjar. ‘Ze weten dat water, groen en het ophangen van doeken verkoelend werken, maar hebben onvoldoende inzicht in het hitteprobleem zelf en de effectiviteit van mogelijke maatregelen.’

Hittebestendige inrichting

In Cool Towns worden de ruimtelijke, economische en leefbaarheidsconsequenties van hittestress in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar de effectiviteit van (integrale) maatregelen en de behoefte naar aanvullend beleid. Het project loopt tot 2022 en levert dan een open access beslissingstool op. Hiermee kunnen gemeenten zelf hittestress in kaart brengen en maatregelen afwegen voor een hittebestendige inrichting van de stedelijke omgeving.

Gevoelstemperatuur

‘Hittegevoeligheid gaat over de gevoelstemperatuur. Dit is, naast luchttemperatuur, gebaseerd op factoren zoals luchtvochtigheid, de aanwezigheid van wind en de straling van de zon en omliggende gebouwen’, vertelt Gideon Spanjar. ‘In het project is een belangrijke vraag hoe we tijdens extreme hitte de verblijfskwaliteit borgen in een wijk of winkelgebied. Hoe bied je thermisch comfort op plekken waar men veel verblijft en zorg je voor verkoeling op plekken waar men veel loopt?’

Bomen voor verkoeling

Drukke en kwetsbare gebieden kunnen koeler blijven door het plaatsen van extra bomen. Dit is een van de oplossingen die al goede resultaten laat zien. Spanjar: ‘Groen kan heel goed hittestress reduceren en verkoeling bieden in een zee van hitte. Het is misschien een open deur, maar bomen bieden snel en eenvoudig schaduw en verkoeling. Daarnaast verdampen bomen ook nog eens water, waardoor de luchttemperatuur daalt.’

Meer lezen:

Lees het hele artikel, met meer pilots, oplossingen en resultaten, in vakblad Groen
Project: Cool Towns