Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Hoe kunnen we organisch afval beter inzamelen en verwerken?

Studenten en onderzoekers werken samen aan tool voor nieuwe afvalsystemen

12 feb 2020 13:37 | Urban Technology

Hoe kunnen we het scheiden, inzamelen en verwerken van organisch afval verbeteren om een bijdrage te leveren aan de circulaire doelstellingen van Amsterdam? Team Re-StORe van HvA’s onderzoeksprogramma Urban Technology ontwikkelde een tool, waarmee de duurzaamheidsimpact wordt ingeschat van diverse organische afvalsystemen, zoals biovergisting en compostering. ‘Daar is wel een gebruiksvriendelijkere interface voor nodig zodat stakeholders resultaten beter kunnen beoordelen’, aldus Maarten Mulder, projectleider van Re-StORe. HvA-studenten bieden hulp.

Het terugwinnen van grondstoffen en energie uit organische reststromen wordt gezien als één van de middelen om te komen tot een circulaire economie. Het organisch afval wordt in Amsterdam echter nog nauwelijks gescheiden ingezameld en verwerkt. Re-StORe onderzoekt diverse nieuwe afvalsystemen, van een lokale wormenhotel tot biovergisting, compostering en decentrale verwerking in de buurt. Met een eigen ontwikkelde tool maken ze de financiële, ecologische en sociale waarde van deze afvalsystemen meetbaar, om te komen tot ontwerpregels voor de ontwikkeling ervan. 

Partners testen tool

Afvalbedrijven en gemeenten, de partners van het project, kunnen met de tool vervolgens duurzame oplossingen implementeren die passen bij hun buurt. In samenwerking testen zij de werkbaarheid van de tool en de betekenis van de resultaten. ‘De partners zijn onder de indruk, maar vinden het meetsysteem en alle data in het Excel-bestand nog ingewikkeld’, zegt Mulder. ‘Dus zijn we aan de slag gegaan met een gebruiksvriendelijkere interface. Daarvoor hebben we de hulp van Digital Design-studenten ingeschakeld.’

'Oude' meetsysteem als Excel-bestand

Digital Design-studenten werken aan interface

Masterstudenten Jasper Bunschoten, Danique de Bies, Alexandra Sykioti en Richard Lundquist werkten nauw samen met de stakeholders, door middel van interviews en testfases, om te komen tot een aangepast ontwerp. ‘Al snel kwam naar voren dat er veel onduidelijkheid heerst over de impact van (gekozen) afvalsystemen, los van onze tool’, aldus de Bies. Waarbij de technische onderzoekers de financiële, ecologische en sociale cijfers verzamelden, werkten de studenten aan het creëren van begrip en kennis bij de bedrijven en gemeente Amsterdam. De behoeften en uitdagingen van de hele keten van inzameling, verwerking en verwaarding werden daarmee zichtbaar.

Prototype tool - Impactcijfers op ecologisch, economisch en sociaal vlak (geen werkelijke cijfers)

‘Wij hebben de grote lijst data visueel gemaakt, tot een interactieve tool. Het is een soort spel geworden met gevisualiseerde stappen in het proces van de verwerking van organisch afval, zodat het uitnodigt om mee te werken. Zonder dat het zijn waarde verliest’, zegt Bunschoten. ’Zo wordt het voor stakeholders mogelijk om met eigen data en een paar klikken inzichtelijk te krijgen wat diverse nieuwe afvalsystemen voor hun instelling en omgeving kunnen betekenen. Op economisch, ecologisch en sociaal vlak.’ Verschillende scenario’s kunnen direct naast elkaar gelegd en continu aangepast worden. Hierdoor ontstaat er een completer beeld van afvalsystemen in de stad en op welke plekken er in de keten verbetering mogelijk is. 

Prototype tool - Verschillende scenario’s naast elkaar (geen werkelijke cijfers)

Toekomst Re-StORe en tool

Mulder is erg blij met het resultaat: ‘De tool is een stuk aantrekkelijker geworden. Ze hebben de behoeften van verschillende stakeholders goed geïnterpreteerd en gevisualiseerd, waardoor de impactcijfers nu veel meer spreken. Het is nog een prototype, maar we gebruiken het al bij presentaties en seminars om bij bedrijven en gemeenten te laten zien waar het naartoe kan gaan. We hopen dat de tool uiteindelijk helpt om de maatschappelijke impact van ketenaanpassingen mee te nemen in de besluitvorming.’