Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Recurf-Up vindt nieuwe bestemming voor textiel afval

Onderzoekers van de HvA tonen aan dat oud textiel gemengd met biobased plastic een nieuw designproduct oplevert

18 okt 2019 11:05 | Kenniscentrum Techniek

Textielresten die niet meer te gebruiken zijn belanden nu vaak in isolatiematerialen, in paardendekens of in de verbrandingsoven. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt of er een tweede leven mogelijk is voor ons afval. Het combineren van oud textiel met biobased plastics levert een materiaal op waarmee bijzondere interieurproducten te maken zijn. De nieuwe uitgave Recurf-Up maakt dit proces inzichtelijk.

In het onderzoeksproject keken onderzoekers naar conventionele en digitale productietechnieken om producten te maken met een hoge toegevoegde waarde op een manier die ook schaalbaar is.

Download de publicatie Recurf-Up!

Het onderzoek bestond uit drie delen:

  • Onderzoek naar materiaaleigenschappen en (digitale) productietechnieken, vastgelegd in datasheets, samples en demonstratieobjecten;
  • Onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwerp en waardecreatie, gedemonstreerd in een aantal concrete toepassingen;
  • Onderzoek naar de samenwerking in de waardeketen die nodig is om tot succesvolle producten met een lage milieubelasting te komen.

De publicatie doet verslag over dit onderzoek in tekst en beeld. Afsluitend staan de conclusies en aanbevelingen beschreven voor een succesvolle circulaire implementatie van op textielafval en biobased plastics gebaseerde biocomposietproducten.

Circulaire economie

In Nederland is veel aandacht voor de circulaire economie. Dit is een economie waarin materialen en grondstoffen aan het eind van hun gebruiksduur worden benut voor nieuwe producten. En waarbij grondstoffen steeds worden hergebruikt en niet in de verbrandingsoven verdwijnen.

Bij de HvA, lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen wordt nagedacht over en onderzoek gedaan naar o.a. het gebruik van biobased grondstoffen, recycling en upcycling. Over de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen rond afvalhergebruik en de vraag hoe er toegevoegde waarde kan worden gecreëerd.