Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

HvA participeert in innovatie elektrisch rijden

20 mei 2019 16:53 | Urban Technology

Invoering en uitrol van innovatieve technologie voor elektrisch vervoer in de regio Amsterdam. Het is de kern van de intentieverklaring die wethouder Dijksma vandaag tekende met verschillende partijen tijdens hét congres over elektrisch rijden: EVS32. Lector Energie en Innovatie Robert van den Hoed tekende de verklaring namens de Hogeschool van Amsterdam.

Amsterdam is koploper op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur. Elektrisch rijden groeit sterk, en dat moet ook om de ambitie van de stad op het vlak van energie transitie en schone lucht te realiseren. Maar tegelijk met de vooruitgang die dit brengt, komen er ook vraagstukken boven die om oplossingen vragen. Het lectoraat Energie en Innovatie van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de ontwikkeling en het gebruik van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.

Een innovatieve vorm van laden is Vehicle to Grid (V2X). Hierbij wordt de batterij in een elektrische auto als buffer gebruikt, en kan deze ook elektriciteit terug leveren aan het net bij piekbelasting. Bij het lectoraat Energie en Innovatie van onderzoeksprogramma Urban Technology lopen diverse onderzoeken naar deze technologie, variërend van technische analyses, energiemodellering, consumentenonderzoek en data-analyse. Een voorbeeld van een actueel project is het INTERREG gefinancierde SEEV4City project waar in 6 demo’s in 5 landen onderzoek wordt gedaan naar de kansen en belemmeringen van V2X technologie.

Lector Energie en Innovatie Robert van den Hoed: ‘Met het tekenen van deze intentieverklaring laten we zien hoe belangrijk verder onderzoek naar slim laden en elektrisch rijden is. Met de groei van duurzame energie en elektrisch rijden is het belang van buffering in de toekomstige energietransitie dé uitdaging. V2Grid technologie kan hier een belangrijke rol in spelen.’

Vehicle to Grid in de praktijk

Denk bij V2X aan een laadsysteem dat rekening houdt met piekvragen naar elektriciteit. Wanneer een auto de hele nacht bij een laadpaal staat, start de laadsessie op een moment waarop juist weinig vraag is naar elektriciteit, zoals ’s nachts. Een andere voorbeeld is het opslaan van overschotten aan opgewekte duurzame energie (bijvoorbeeld van zonnepanelen) in autobatterijen. Op momenten met veel vraag naar (en een tekort aan) duurzame elektriciteit kan de energie uit de batterij weer terug worden gestuurd naar het elektriciteitsnet. Dit kan een oplossing bieden voor het flexibele aanbod van duurzame energie uit zon en wind én kan bijdragen lagere kosten voor bezitters van elektrische auto’s.

Over de intentieverklaring V2X

Met het tekenen van een intentieverklaring verbindt de gemeente Amsterdam diverse marktpartijen die de technologie leveren, kennisinstituten en projecten waar de technologie toegepast of opgeschaald kan worden. Het verbinden en faciliteren van deze partijen en projecten maakt de weg vrij voor een grotere uitrol-strategie in de regio de komende jaren. De intentieverklaring is getekend in Lyon door de gemeente Amsterdam, Gemeente Weesp, Alliander, ElaadNL, Engie, Hitachi, Hogeschool van Amsterdam, Johan Cruyff ArenA, Mitsubishi Motors, New Motion en Nissan.