Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Herbezinning woningbouwopgave Haarlemmermeer

14 jun 2017 00:00 | Urban Technology

De nieuwbouwplannen bepalen de identiteit en leefomgeving van de Haarlemmermeer van morgen en zijn een cruciale kans voor de opgaven van vandaag

Op initiatief van het Podium voor Architectuur, Polderarchitect Joop Slangen en het lectoraat Bouwtransformatie van de HvA vond onlangs een drie uur durende activerende werksessie plaats over de toekomst van de Haarlemmermeer. Centraal stond de vraag wat de consequenties en kansen zijn van de versnelling in de woningbouwopgaven voor de Haarlemmermeer van vandaag en morgen.

De sessie bracht ambtelijk professionals uit verschillende sectoren van de gemeente Haarlemmermeer samen. Na een introductie van Joop Slangen werd onder begeleiding van lector Frank Suurenbroek in drie stappen van inventarisatie naar oplossingsrichtingen toegewerkt. Aan de hand van een grote kaart van de Haarlemmermeer werden met fiches de komende woningbouwprojecten neergelegd. Dit markeerde de urgentie aan van de opgave: de komende jaren worden er naar verwachting meer dan 10% meer woningen bijgebouwd dan de huidige voorraad.

Vervolgens werd ingezoomd op de kernwaarden van de Haarlemmermeer. Het bleek dat de identiteit er een is vol contrasten: leegte en groeikansen, woonkernen naast enorme bedrijvigheid en Schiphol, cultuurhistorie en functionele nieuwbouw. Kernwaarden die ook genoemd werden waren de sterke economie, de pioniersgeest, saamhorigheid en het woongemak.

In de derde stap werden de kernwaarden geconfronteerd met de woningbouwprojecten. Kansen om sociale en zorgopgaven mee te koppelen met de woningbouw werden ontdekt. Unaniem werd gedeeld dat de woningbouwprojecten cruciale kansen voor hardnekkige maatschappelijke opgaven biedt. De noodzaken vanuit het sociale, economische en ecologische domein moeten dan wel toegankelijk en zichtbaar gemaakt worden in de praktijk van de ruimtelijke ordening. De eerste winst is dat de deelnemers elkaar misschien al sneller vinden en betrekken en Polderarchitect Joop Slangen sprak het voornemen uit om vaker integrale sessies te beleggen. De oogst van de sessie wordt samengebracht in een compact gespreksdocument voor binnen en buiten de gemeente.

Met dank aan het Podium voor Architectuur voor het initiatief

Het HvA lectoraat Bouwtransformatie is onderdeel van onderzoeksprogramma Urban Technology en tevens trekker van het thema Inclusieve gebiedsontwikkeling van het onderzoeksprogramma Urban Management.