Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Onderzoek Internationale concurrentiepositie

van Nederlandse Mainports

9 mrt 2016 11:49 | Faculteit Techniek

In het kader van het lopende onderzoek naar de ‘concurrentiepositie van de Nederlandse mainports’ van het lectoraat Smart Mobility & Logistcis aan de HvA, bezochten Sander Onstein en Abdel Makhloufi (beide onderzoekers aan onderzoeksprogramma Urban Technology), in januari verschillende mainports (havens en luchthavens) in Singapore en China: Guangzhou en Shanghai. Belangrijke partner in het onderzoek is het KennisDC Logistiek Amsterdam.

Naast werkbezoeken aan de luchthavens en de havens (bijv. bezoek aan South China Oceangate Container Terminal in Nansha Port (Guangzhou), spraken zij met luchthaven en havenautoriteiten, logistieke bedrijven, experts, Nederlandse ambassade/consulaat, en voerden verschillende gesprekken met hoogleraren en onderzoekers aan universiteiten en onderzoeksinstituten.

Sander Onstein: “De studiereis was een geweldige ervaring. We hebben veel geleerd over de logistieke kracht van de drie regio’s, maar zien ook verbeterpunten”. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de regio’s voorop lopen qua goederenvolumes, maar dat het delen van data voor het optimaliseren van douaneprocessen in zowel Singapore als in Shanghai een uitdaging is. Bij de Chinese regio’s valt op dat Shanghai haar maximale omvang heeft bereikt. Uitbreidingen van haven of luchthaven zijn alleen nog mogelijk in zee. Guangzhou groeit daarentegen nog volop.

Voor Singapore ligt de uitdaging in het behouden van haar positie als overslaghaven. Transport van Chinese producten kan namelijk ook direct naar Europa plaatsvinden, zeker met de opkomst van relatief nieuwe Chinese havens zoals Guangzhou (2004).

Abdel Makhloufi: “de ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, havens en luchthavens volgen elkaar in snel tempo op, zowel in Singapore als China. In beide landen wordt veel aandacht besteed (ook vanuit het beleid) aan de versterking van de concurrentiepositie van mainports”. De verwachting is dat de concurrentie tussen mondiale hubs zal toenemen met de komst van de nieuwe Aziatische reuzen (dit geldt zowel voor de havens als de luchthavens). Singapore en Nederland lijken veel op elkaar: schaarste aan ruimte, haven- en luchthaven als mondiale hubs, inzet van nieuwe technologieën, ICT, etc. De Nederlandse mainports kunnen hierdoor veel leren van Singapore, en moeten vooral alert blijven op de snelle opmars van Chinese mainports (Guangzhou, Hong Kong, Shanghai). Ondanks de grote goederenvolumes in Singapore en China is de kwaliteit van de Nederlandse logistieke afhandeling tot op heden superieur
Vorig jaar bezochten de onderzoekers Dubai en Istanbul. De resultaten zijn gepubliceerd op de website Ruimtevolk: Ligt de toekomst van Schiphol in Dubai? https://ruimtevolk.nl/2015/11/16/ligt-de-toekomst-van-schiphol-in-dubai/

Abdel Makhloufi (a.el.makhloufi@hva.nl) of Sander Onstein (a.t.c.onstein@hva.nl) vertelt u graag meer over het onderzoek.