Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

HvA duikt met stadsboeren het afval in

11 mrt 2016 10:24 | Faculteit Techniek

Meer samenwerking tussen hogescholen en MKB-ondernemers. Dat is het doel van de RAAK-subsidie die onderzoekers van HvA Urban Technology onlangs toegekend kregen voor het onderzoeksproject RE-ORGANISE. Meer dan 10 bedrijven – technologieleveranciers en verschillende stadsboeren – buigen zich de komende twee jaar over een belangrijke vraag in het streven naar een circulaire economie: wat zijn de mogelijkheden om organisch afval (waaronder gft) lokaal en kleinschalig op te werken tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen?

Steeds meer ondernemers zien mogelijkheden om hun organisch afval op te werken tot waardevolle grondstoffen of producten, in plaats van te betalen voor de afvoer van dit afval. Door het afval te verwerken op de plek waar het ontstaat, wordt afvaltransport beperkt en kan de potentiële waarde van de organische reststromen ten goede komen aan het bedrijf zelf. Het afval kan bijvoorbeeld gebruikt worden in kleinschalige installaties om vergist te worden tot biogas en meststoffen, het kan dienen als uitgangsmateriaal voor hoge kwaliteit compost of om insecten op te kweken ten behoeve van eiwitten en diervoeder.

Om meer te weten te komen over de potentie van decentrale verwerking kijken de HvA-onderzoekers ten eerste naar de mogelijkheden om de verschillende verwerkingssystemen technisch door te ontwikkelen. Daarnaast onderzoeken ze de organisatorische oplossingen en businessmodellen om daarmee de kansen van decentrale verwerking te benutten.

Betrokken partijen

Leveranciers en producenten van verschillende technische systemen doen mee met het project, zoals composteerinstallaties, kleinschalige vergisters en insectenkweek. Voor het onderzoek naar de praktische implementatie worden verscheidene grote stadslandbouwlocaties als cases bestudeerd. De ondernemers die op deze stadslandbouwlocaties actief zijn (zoals Uit je Eigen Stad, Tuinen van West en NoordOogst), zijn ook nauw betrokken bij het onderzoek. Daarnaast zijn partijen betrokken vanuit een maatschappelijk belang, zoals de gemeente Amsterdam, en vanuit een specifieke aanvullende expertise zoals Hogeschool CAH Vilentum, Circle Economy, TUDelft en de Branchevereniging Voor Organische Reststromen.

Van keuzekaart tot prototype

Doel van het project is om kennis te creëren rondom het decentraal verwerken van organisch afval. Meer technische en organisatorische kennis rondom decentrale afvalverwerking zorgt ervoor dat er een betere inschatting gemaakt kan worden naar de economische en ecologische potentie ervan. Door praktische oplossingen te ontwikkelen, wordt in dit project geprobeerd de circulaire economie handen en voeten te geven. Zo worden er bijvoorbeeld prototypes ontwikkeld voor kleinschalige verwerkingsinstallaties en er worden circulaire businessmodellen voor stadslandbouwlocaties ontworpen. De te ontwikkelen 'keuzekaart' gaat bedrijven met organische reststromen helpen om te bepalen welke verwerkingstechnieken in hun geval het meest rendabel zijn.

Contact

Mensen die op zoek zijn naar technische of organisatorische oplossingen rondom kleinschalige verwerkingsmethoden of die organische reststromen hebben waarvan ze de mogelijke toepassing willen verkennen zijn van harte welkom om contact op te nemen met de projectleider van RE-ORGANISE, Maarten Mulder: m.mulder3@hva.nl